Презентација рестауриране и конзервиране старе и ретке библиотечке грађе БГБ путем специјалне изложбене витрине

Фонд старе и ретке књиге Библиотеке града Београда (БГБ) један је од највећих и највреднијих фондова овог типа у Србији, са више од хиљаду наслова од изузетног и великог значаја. Од 2012. године, уз подршку Министарства културе кроз пет пројеката рестаурирана је и конзервирана готово сва највреднија грађа овог Фонда – 45 наслова културних добара од изузетног и великог значаја, међу која спадају: Минеј празнични (Саборник), Венеција, 1536−1538; Четворојеванђеље, Београд, 1552, издање Радише Дмитровића и Тројана Гундулића, Београд, 1552; Della historia di Corfv Defcritta da Andrea Marmora, Венеција : Presso il Curti, 1672; Auf genehmgehaltenes Gutachten und Veranlassung der Kön. Engell. Medicinischen Gesellschafft in Londen Durch, Нирнберг : Johann Zieger, 1686. и др. Такође је рестаурирана и картографска збирка16−19 века (31 карта).

Основна намера овог пројекта јесте да се набавком посебне изложбене витрине (која омогућава контролисану температуру и влажност) дугорочно обезбеде услови за презентовање ове вредне грађе стручној и најширој јавности, свим грађанима и посетиоцима Београда.

Набавка витрине ће омогућити да се кроз серију осмишљених изложби у пуној мери прикажу резултати досадашњег рада БГБ на заштити старе и ретке грађе – излагањем рестаурираних књига, карата и периодике чију рестаурацију је подржало Министарство културе. Такође, специјализована витрина ће омогућити перманентно презентовање и осталог нашег богатог фонда старе и ретке грађе.

 

Вредност пројекта: 3.500.000,00 динара
Период реализације: 2021.
Донатор: Министарство културе и информисања