Пројекти обележавања јубилеја реномираних српских књижевника

БГБ сваке године обележава значајне јубилеје, годишњице рођења или смрти наших најзначајнијих књижевника. То чини организовањем округлих столова, штампањем зборника у псоебној едицији Врхови , и/или креирањем изложби посвећених њиховом животу и стваралаштву. До сада су овим активностима обухваћени следећи ствараоци: Јован Јовановић Змај, Јован Стерија Поповић, Бора Станковић, Данило Киш, Борислав Пекић, Исидора Секулић, Милош Црњански, Иво Андрић, Владан Десница, Десанка Максимовић, Драгослав Михаиловић, Светлана Велмар Јанковић, Бранко Миљковић, Давид Албахари, Душко Радовић, Бранко Ћопић, Данило Николић, Душан Ковачевић, Милорад Павић.

Обележавања јубилеја БГБ финансира превасходно из свог буџета. Ипак, неки од ових пројеката подржани су додатно и од стране Министарства културе. Реч је о следећим пројектима:

 

Ведрине и сете Бранка Ћопића /2015/

Вредност пројекта: 500.000,00 динара

Пројекат су чинили израда изложбе и зборника (у партнерству са НУБРС Бањалука) о животу и стваралаштву Бранка Ћопића.

 

Био једном један лаф /2014/

Вредност пројекта: 200.000,00 динара

Пројекат су чинили округли сто посвећен стваралаштву Душка Радовића, штампање зборника о Радовићевом књижевном делу и израда репрезентативне иложбе о пишчевом животу и стваралаштву.

 

Прозни светови Давида Албахарија /2013/

Вредност пројекта: 250.000,00 динара

Пројекат су чинили округли сто посвећен стваралаштву Давида Албахаријаи и штампање зборника о Албахаријевом књижевном делу.

 

Про(зни)зраци Светлане Велмар Јанковић /2012/

Вредност пројекта: 585.500,00 динара

Округли сто и зборник о стваралаштву Светлане Велмар Јанковић.

 

Песник ватре – Бранко Миљковић, 50 година после /2011/

Вредност пројекта: 600.000,00 динара

Округли сто, зборник и изложба о Бранку Миљковићу

Вредност пројекта: Укупна подршка МК- око 2.150.000,00 динара
Период реализације: Констатно
Донатор: Министарство културе и информисања