Развој библиотечког информационог система БИСИС 5

Развој и унапређење библиотечког информационог система БИСИС 5 је један од најважнијих и најкомплекснијих националних библиотечких пројеката који у континуитету траје од 2017 године. Покренуле су га три матичне јавне библиотеке: Библиотека града Београда, Градска библиотека у Новом Саду и Библиотека шабачка. Од 2020. године прикључиле су се и јавне библиотеке из Обреновца, Лазаревца и Палилуле. До сада је реализовано 5 посебних пројеката развоја и унапређења БИСИС-а 5:

Развој и инсталација Бисис-а 5 у облаку – фаза 1 /2017/

У оквиру прве фазе пројекта развијена је нова верзија система, у „облак” технологији, и омогућено је јединствено коришћење система, уз синхронизовану размену података у неограниченом броју библиотека. Створени су технички предуслови за потпуну сарадњу библиотека на каталогизацији, циркулацији и извештавању. Значајно је унапређена хардверска инфраструктура, куповином професионалног сервера и његовим инсталирањем у Дата центру Ректората Универзитета у Новом Саду, док је изузетно брз проток информација обезбеђен повезивањем опреме на Академску мрежу.

Развој и инсталација Бисис-а 5 у облаку – фаза 2 /2018/

Кроз реализацију друге фазе пројекта додатно су усавршене основне функционалности БИСИС-а 5 – обрада, циркулација и извештавање. Док је, дакле, у првој години систем постављен на савремене технолошке основе, у другој је унапређен у стручном смислу, према потребама које су исказали библиотечки стручњаци. Такође, додатно је унапређена безбедност система тако што је: 1) повећана безбедност техничке инфраструктуре (ADC/WAF и Next-Generation Firewall) на основној локацији у Ректорату Универзитета у Новом Саду; 2) обезбеђена техничка инфраструктура (сервер и хипервизор) за резервну локацију у Дата центру Библиотеке града Београда, у складу са ISO 27001 фамилијом стандарда.

Развој софтвера за набавку бибиотечко-информационе грађе, интерактивног електронског каталога и обједињене претраге у систему БИСИС 5 /2019/

Пројектом је развијен софтвер за аутоматизацију набавке бибиотечко-информационе грађе, израђен интерактивни електронски каталог и омогућена обједињена претрага каталога свих библиотека у систему. Комплетан процес набавке грађе – планирање, покретање, уговарање и реализација набавке – сада је могуће вршити аутоматизовано. Израђен је иновативни интерактивни електронски каталог (www.opac.bisis.rs) који са низом функционалности корисницима пружа јединствен доживљај и читав спектар нових онлајн услуга: приказ корица и опис садржаја публикације, креирање профила члана, увид члана у историјат задужења и статус чланарине, прављење полице са жељеним насловима, резервацију наслова, аутоматске имејл подсетнике за враћање књига и продужење чланарине, увид у доступност резервисаних наслова, могућност оцењивања наслова. Пројектом је израђен и својеврсни узајамни каталог (www.unikat.bisis.rs), чиме је омогућена обједињена претрага каталога свих библиотека које се налазе у систему БИСИС.

Развој софтвера за ревизију библиотечког фонда, праћење референсне делатности и унапређену аутоматизацију уписа корисника у систему БИСИС 5 /2020/

И коначно, овогодишњим пројектом чија реализација је у току врше се нова унапређења: 1) развија се софтвер за аутоматизацију процеса ревизије библиотечког фонда; 2) развија се софтвер за евиденцију и извештавање о референсној делатности библиотека (први овакав софтвер у Србији); 3) развија се подршка за аутоматизацију уписа путем електронских личних карaтa.

Прикључивање БИСИС-а 5 на Претраживач културног наслеђа /2020/

Кроз овај пројекат систем БИСИС 5, тачније његови записи, треба да се прикључе на Претраживач културног наслеђa – oбједињени портал за претрагу културног наслеђа Републике Србије (https://култура.срб) којим управља Министарство културе Републике Србије, и то успостављањем сталне везе између ова два система. На овај начин ће изузетно вредне колекције библиотека које користе БИСИС 5 постати претраживе и видљиве на Порталу.

Вредност пројекта: 37.000.000,00 динара
Период реализације: Константно од 2017. године
Донатор: Министарство културе и информисања