Тин библио тим

Пројектом су анимирани млади да користе услуге библиотеке. Чини га посебно креиран програм који обједињује едукативни и забавни садржај, промовише здраве стилове живота и подстиче спортски дух младих. Програм је био методолошки конципиран као учење кроз игру. Како би додатно мотивисали младе, програм је презентован кроз форму такмичења.

Чинила су га три сегмента:

  • Такмичење ученика у тенису на Nintendo Will конзолама (трајање 60 минута);
  • Помоћ пријатеља – радионица за средњошколце о томе како им библиотека може помоћи при писању домаћих задатака, састава, семинарских радова (30 минута). Водње је библиотекари обучени за рд са младима;
  • Здраво добро! – Мала радионица о здравим стиловима живота (20 минута). Воде је реномирани спортски радници, са великим искуством у раду са младима.

Вредност пројекта: 869.350,00 динара (донација МиК 303.000,00 динара)
Период реализације: 2012.
Донатор: Минстарство културе и информисања