Тргни се, поезија! – Међународни београдски фестивал поезије и књиге

БГБ је више година уназад као партнер учествовала у реализацији Међународног београдског фестивала поезије и књиге Тргни се, поезија! Организатор фестивала је организација за промоцију поезије, књижевности, уметности и културе читафња Трећи Трг.

Фестивал је основан 2007. године у циљу афирмације савремене поезије у Србији и приближавања поезије најширој публици. Залаже се за промовисање највиших уметничких вредности, младих уметника, интерењсовања за културу других, хуманог односа према човеку и граду, слободу мисли, говора и уметничког изражавања, инклузију особа са инвалидитетом и осетљивих друштвених група.

На фестивалу је до сада учествовало више од 200 угледних песника из преко 25 земаља Европе и света. Учесници фестивала су такође и преводиоци, књижевни критчари, ликовни, визуелни, мултимедијални и други уметници чији радови су инспирисани поезијом.

Веб сајт фестивала: http://trecitrg.rs/festival-3


Период реализације: 2007-2018.