Унапређење кључних грађанских компетенција у ери постистине: медијска писменост и критичко мишљење

Библиотека града Београда носилац је пројекта Унапређење кључних грађанских компетенција у ери постистине: медијска писменост и критичко мишљење (Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking – ESSENTIAL), који се реализује у оквиру програма Европске уније Еразмус+ (Кључна активност 2: Стратешка партнерства у образовању одраслих). БГБ пројекат реализује са још три инострана партнера: Националном Библиотеком Летоније (Летонија), Универзитетом Hacettepe (Турска) и Народним универзитетом Жалец (Словенија).

Општи циљ пројекта је развој друштва самосвесних грађана који критички размишљају и имају способност да исправно перципирају медијске садржаје, што је предуслов да квалитетно учествују у демократским процесима у својој заједници и на глобалном нивоу.

У оквиру пројекта биће креирана два јавно доступна онлајн едукативна курса из области медијске писмености, један који ће помоћи грађанима да развију критичко мишљење и постану способни да исправно разумевају медијске вести, и други намењен стручњацима који желе да се озбиљније баве едукацијом грађана у овој области. Поред тога, током пројекта ће запослени из партнерских институција проћи обуку, стећи потребна знања и почети да едукују грађане у овој области.

Пројектом ће се развити свест о значају критичког мишљења и разумевања медијских садржаја, како за грађанина као појединца, тако и за развој демократског друштва уопште.

Вредност пројекта: 13.870.560,00 динaра
Период реализације: 2020-2022.
Донатор: Европска унија (Еразмус+ програм)