Васпитно-образовне и креативне радионице за децу са хендикепом

Пројекат је реализован у партнерству са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију, а уз сарадњу Специјалне основне школе Нови Београд и Школе за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић. Сврстан је у 10 најбољих библиотечких пројеката на Билионету 2011.

Пројекат је реализован у две библиотеке у саставу БГБ: Библиотеци Свети Сава, Земун и Библиотеци Вук Караџић, Нови Београд. Састојао се из организовања два типа радионица:

    1. Примена васпитно-образовних и креативних радионица у припреми деце са оштећењем вида за школовање у редовној школи;
    2. Васпитно-образовне и креативне радионице за децу са интелектуалном ометеношћу.

Реализовано је укупно 12 радионица, и то:

Шест радионица са децом оштећеног вида старијег основношколског узраста, у Библиотеци Свети Сава у Земуну.

Радионицама су реализоване теме:
1. Права детета (Познајем дечја права);

2. Предрасуде, препреке и подршка образовању деце са оштећењем вида у редовној школи (Слеп, па шта);

3. Организација наставног процеса у редовној школи (Ја у редовној школи); 

 

Шест радионица са децом са тешкоћама у интелектуалном развоју старијег основношколског узраста, у општинској Библиотеци Вук Караџић, огранак Фонтана. 

Радионицама су реализоване теме:

1. Екологија (Од семенке до књиге); 

2. Социјални развој (Књига је мој најбољи друг);

3. Драмска радионица (Читамо, играмо се и глумимо).

 

У оквиру пројекта омогућили смо студентима Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију да присуствују радионицама и да се упознају са применом неформалних видова образовања н а местима која не подразумевају само школске услове.

Вредност пројекта: 300.000,00 динара (донација МиК 200.000,00 динара)
Период реализације: 2010.
Донатор: Министарство културе и информисања