Барајево

Централно одељење „Јован Дучић”
Огранак "Бранко Ћопић", Вранић

Одељење библиотека „Јован Дучић”, Барајево

Библиотека „Јован Дучић”, Барајево налази се у саставу Библиотеке града Београда и централна је библиотека у општини Барајево. У саставу ове библиотеке, у Вранићу, ради огранак библиотеке „Бранко Ћопић”.

У Краљевини Југославији главни иницијатори за организовање првих сеоских читаоница и књижница били су учитељи. Напредни омладинци су били део ове културне екипе која је радила са великим тешкоћама, повремено и са прекидима и са врло оскудним средствима. Режим је сузбијао и онемогућавао њихов рад. После ослобођења, у циљу описмењавања становништва, у културним центрима организовани су семинари и курсеви. У Барајеву је 1. јануара 1963. године формиран Културни центар Барајево, спајањем Народне библиотеке, Народног универзитета и Дома културе, са задатком да шири културну и просветну делатност. Централна (матична) библиотека је организована у седишту општине Барајево а у селима се отварају читаонице (књижнице) које су организационо биле везане за матичну библиотеку.

Скупштина општине Барајево, 25. фебруара 1977. године, даје сагласност на одлуку о подели Културног центра Барајево на две нове радне организације, Народни универзитет „Барајево” у Барајеву и Народну библиотеку „Београдски батаљон” у Барајеву, улица Маршала Тита бр. 87. Огранак библиотеке у Вранићу званично је припојен овој библиотеци још 1973. године.

Референдумом из 1989. године, када је и прихваћен предлог о удруживању у Библиотеку града Београда, Народна библиотека „Београдски батаљон” Барајево улази у састав Библиотеке града Београда. Овим удруживањем остварује се боља радна и пословна повезаност, јединствено планирање рада, изградња јединственог библиотечког и информационог система као и побољшање материјалног положаја Библиотеке и радника.

Име Јована Дучића библиотека носи од 1991. Библиотека се налази у централној зони Барајева, у приземној просторији површине 200 м2 (зграда Центра за културу Барајево).


  • Књиге за одрасле
  • Књиге за децу и младе
  • Проналажење лит. за стр. радове
  • Рачунари за кориснике
  • Бесплатан Wi-fi

Дешавања
На овој локацији тренутно нема најављених дешавања. Погледајте дешавања на другим локацијама.

Огранци

Централно одељење „Јован Дучић”

понедељак-петак: 8-20 часова
субота: 8-14 часова
Миодрага Вуковића 2
011 83 00 389
biblioteka.barajevo@gmail.com

Огранак "Бранко Ћопић", Вранић

понедељак, уторак: 13-19 часова
среда, четвртак, петак: 10-17 часова
Трг палих бораца 1
011 83 32 780
biblioteka.vranic@gmail.com

Централно одељење „Јован Дучић”

Миодрага Вуковића 2 011 83 00 389 biblioteka.barajevo@gmail.com

понедељак-петак: 8-20 часова
субота: 8-14 часова

Огранак "Бранко Ћопић", Вранић

Трг палих бораца 1 011 83 32 780 biblioteka.vranic@gmail.com

понедељак, уторак: 13-19 часова
среда, четвртак, петак: 10-17 часова