Фонд периодике

Студентски трг 19
понедељак-петак: 8-20 часова
субота: 8-14 часова
periodika@bgb.rs
011 2620 953

Фонд периодике

Начелник Одељења: Љубица Ћоровић

Стручни радници: Зоран Здравковић, Војислав Зубановић

Читаоница за научни рад: 20 места
Читаоница дневне штампе: 5 места

Лична карта Периодике

Одељење периодике Библиотеке града Београда набавља, обрађује, чува, проучава и даје на коришћење фонд серијских публикација који садржи око 1.300 наслова часописа и  новина, укоричених у преко  23.000 свезака из свих области људског старалаштва. Годишње се набави преко 500 томова актуелних наслова.

У фонду се налазе неки од најважнијих наслова 20. века: Политика, Време, Борба, Базар, Градац, Крфски забавник, Српски књижевни гласник, Дело, Трећи програм Радио Београда, НИН, као и велики број службених периодичних публикација: Службени гласник Републике Србије, Службени лист Србије и Црне Горе, Службени лист града Београда…

Петину фонда чине наслови из 19. века:
Новине сербске изъ царствующега града Виенне,
Даница илирска, Славјански родољуб,
Гласник Србског ученог друштва,
Јавор, Дубровник, Невен, Стражилово

У дигиталној Библиотеци града Београда постављене су најзначајније серијске публикације Фонда периодике из 19. и 20. века,више од 500 дигиталних јединица штампаних у Београду или на тему Београда:  Београдске илустроване новине, Звезда, Илустровано Време, Змај, Илустровани Балкан, Немања, Нова Искра, Новине Читалишта београдског…

У читаоници дневне штампе члановима су у понуди следећи наслови: Политика, Вечерње новости, Курир, Данас, Блиц, Печат, НИН, Спортски журнал…


Дешавања
На овој локацији тренутно нема најављених дешавања. Погледајте дешавања на другим локацијама.

Фонд периодике

Студентски трг 19 011 2620 953 periodika@bgb.rs

понедељак-петак: 8-20 часова
субота: 8-14 часова