Врачар

Централно одељење „Петар Кочић”
Дечје одељење „Растко”
Огранак „Борислав Пекић”
Огранак „Лаза Лазаревић”
Огранак „Слободан Марковић”

Одељење библиотека „Петар Кочић”, Врачар

Библиотека „Петар Кочић”, Врачар основана је 1946. године као Библиотека првог рејона. Библиотека је 1989. године изгубила статус самосталне библиотеке и постала организациона јединица у саставу Библиотеке града Београда. У свом фонду има око 85.000 библиотечких јединица.

Одељење библиотека „Петар Кочић” налази се у Вишкој бр. 3, и централна је библиотека на општини Врачар. Фонд је намењен одраслим корисницима. Библиотека поседује читаоницу отвореног типа са 30 читаоничких места. Научна, научно-популарна литература, белетристика и књиге на страним језицима су у слободном простору и сређени су по УДК систему. Радно време је од 8 до 20 часова радним даном, а суботом од 8 до 14 часова.

Огранак „Лаза Лазаревић” налази се на Црвеном крсту у Гружанској бр 3. Поседује мешовити фонд намењен одраслима и деци. Библиотека располаже са 2 читаоничка места.

Огранак „Борислав Пекић” је смештен у улици Светозара Марковића бр. 23-25. Библиотека располаже мешовитим фондом за децу и одрасле. Библиотека располаже са 4 читаоничка места. У оквиру библиотеке се налази и посебан кутак посвећен Бориславу Пекићу.

Огранак „Слободан Марковић” налази се у Јужном булевару бр. 32. Библиотека располаже мешовитим фондом, намењена је деци и одраслима. Библиотека поседује читаоницу са 6 читаоничких места.

Дечје одељење „Растко” налази се као посебно одељење Централне библиотеке у Вишкој бр. 3. Поседује фонд који је првенствено намењен деци предшколског и школског узраста, али и мањи део стручне литературе за родитеље, аудио и визуелне CD-ове, као и књиге на страним језицима. Има читаоницу са 6 читаоничких места. Библиотека остварује успешну сарадњу са предшколским установама (државним и приватним), школама, издавачким кућама и другим установама културе. Организује велики број радионица намењен деци, као и књижевне вечери.

Услуге


  • Књиге за одрасле
  • Књиге за децу и младе
  • Мултимедија (ДВД, ЦД)
  • Читаоница
  • Културно образовни програм
  • Проналажење лит. за стр. радове

Дешавања
На овој локацији тренутно нема најављених дешавања. Погледајте дешавања на другим локацијама.

Огранци

Централно одељење „Петар Кочић”

понедељак-петак: 8-20 часова
субота: 8-14 часова
Вишка 3
011 24 30 250
biblioteka.vracar@gmail.com

Дечје одељење „Растко”

понедељак-петак: 8-20 часова
субота: 8-14 часова
Вишка 3
011 24 57 561
decje.vracar@gmail.com

Огранак „Борислав Пекић”

понедељак-петак 08-19 часова
субота 08-14 часова
Светозара Марковића 23-25
011 36 92 854
biblioteka.pekic@gmail.com

Огранак „Лаза Лазаревић”

понедељак - петак 10 - 17 часова
пауза 14.00 - 14.30 часова
Гружанска 3
011 28 36 379
biblioteka.crvenikrst@gmail.com

Огранак „Слободан Марковић”

понедељак, уторак: 12-19 часова
среда, четвртак, петак: 8-15 часова
1. и 3. субота у месецу: 8-14 часова
Јужни булевар 32
011 24 53 471
biblioteka.juzni@gmail.com

Централно одељење „Петар Кочић”

Вишка 3 011 24 30 250 biblioteka.vracar@gmail.com

понедељак-петак: 8-20 часова
субота: 8-14 часова

Дечје одељење „Растко”

Вишка 3 011 24 57 561 decje.vracar@gmail.com

понедељак-петак: 8-20 часова
субота: 8-14 часова

Огранак „Борислав Пекић”

Светозара Марковића 23-25 011 36 92 854 biblioteka.pekic@gmail.com

понедељак-петак 08-19 часова
субота 08-14 часова

Огранак „Лаза Лазаревић”

Гружанска 3 011 28 36 379 biblioteka.crvenikrst@gmail.com

понедељак - петак 10 - 17 часова
пауза 14.00 - 14.30 часова

Огранак „Слободан Марковић”

Јужни булевар 32 011 24 53 471 biblioteka.juzni@gmail.com

понедељак, уторак: 12-19 часова
среда, четвртак, петак: 8-15 часова
1. и 3. субота у месецу: 8-14 часова