Bombardanje Beograda 1862. godine

Autor:

Jovan Ristić

2004.