Novinska pismenost kroz društvenu igru

Unapređenje ključnih građanskih kompetencija u eri postistine: medijska pismenost i kritičko mišljenje

DIGIBLEND | Unapređenje digitalne pismenosti odraslih putem inovativnog učenja kroz igru

Prezentacija restaurirane i konzervirane stare i retke bibliotečke građe BGB putem specijalne izložbene vitrine

Kreiranje inovativnih servisa za promociju kulturnog nasleđa u bibliotekama

Razvoj bibliotečkog informacionog sistema BISIS 5

Negujmo srpski jezik – projekat negovanja srpskog jezika, opšte jezičke kulture i pismenosti

AVA Doc – besplatni svetski dokumentarni i kratkometražni filmovi za članove biblioteka

Projekti obeležavanja jubileja renomiranih srpskih književnika

Fizička zaštita, konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe BGB

Organizovanje međunarodnih i nacionalnih bibliotečkih konferencija

Nasleđe na dodir – inovativna prezentacija kulturnog nasleđa iz kolekcije BGB

Nabavka skenera za digitalizaciju publikacija velikog formata

Šta da čitam – prvi srpski bibliotečki portal za preporuke knjiga za čitanje

Tehnoteka

Čitam, pa šta? i Čitalačka značka – razvijanje čitalačkih navika kod dece

Unapređenje infrastrukture digitalne Biblioteke grada Beograda

LoCloud – omogućavanje promovisanja digitalnih kolekcija malih baštenskih institucija

Europeana Awareness – promocija servisa i usluga Europeane putem velike mreže partnera

Di-XL – održiv model saradnje između biblioteka i organizacija doživotnog učenja

Trgni se, poezija! – Međunarodni beogradski festival poezije i knjige

Tin biblio tim

Digitalizacija Beogradskih opštinskih novina (1929-1931)

Informaciona pismenost: porodični paket – kompjuterski kursevi za nezaposlena lica

AccessIT – obuka osoblja, digitalizacija zavičajnog fonda i uključivanje sadržaja u Evropeanu

Vaspitno-obrazovne i kreativne radionice za decu sa hendikepom

Finansijska pismenost građana – finansijska edukacija građana putem radionica i specijalizovanog sajta

Dođi kroz noć, kroz san – inovativna promocija poezije kod dece i mladih

Svi smo u biblioteci – projekat povodom Svetskog dana knjige

Tvrđava kulture – kulturno-umetnički programi na Kalemegdanu

Tramvaj zvani knjiga – adaptiranje tramvaja u biblioteku na točkovima, uz muzičke instalacije i programe

Biblioteka na plaži – promocija knjige, kulture i umetnosti na Adi Ciganliji