Učlanjenje

Korisnici Biblioteke grada Beograda mogu biti svi građani Srbije i strani državljani. Svaki korisnik učlanjuje se lično uz priloženu ličnu kartu ili pasoš, a strani državljani uz pasoš i u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu korišćenja i zaštiti bibliotečke građe Biblioteke grada Beograda. Građani Srbije mlađi od 18 godina upisuju se uz ličnu kartu ili uz ličnu kartu jednog od roditelja/staratelja. 
Upisom i dobijanjem članske karte svaki korisnik stiče pravo na korišćenje svih fondova i usluga mreže Biblioteke grada Beograda.

Individualno

INDIVIDUALNO

Godišnja individualna članarina iznosi:

 • odrasli: 1500 din.
 • studenti: 800 din.
 • srednjoškolci (od 14 do 18 godina): 800 din.
 • deca od 5. razreda OŠ do 14 godina: 750 din.
 • strani državljani: 3000 din.

Članarina važi godinu dana od dana učlanjenja.

Kolektivno

KOLEKTIVNO

Posebni popusti ostvaruju se na kolektivno učlanjenje 10 i više osoba:

 • odrasli: 800,00 din.
 • studenti: 400,00 din.
 • srednjoškolci (14-18 godina): 400,00 din.
 • deca od 5. razreda OŠ do 14 godina: 400,00 din.

Cene kolektivnog članstva mogu biti još povoljnije uz posebne ugovore firmi i institucija sa BGB.

Porodično

PORODIČNO

Dva ili više člana porodice prilikom istovremenog upisa ostvaruju pravo upisa po ceni od 750 din. po članu porodice.

Popusti

POPUSTI 

Posebni popusti odobravaju se za individualno učlanjenje:

 • nezaposlenih lica: 1000 din.
 • penzionera (do 65 godina): 600 din.
 • studenata sa ISIC karticom: 700 din.
 • mladih sa EYCA karticom: 1000 din.

65+

65+

Osobe starije od 65 godina imaju pravo na besplatnu trajnu člansku kartu.

Za upis je potrebno sledeće:

 • lična karta ili pasoš
 • 150 din. (troškovi izdavanja trajne članske karte)
 • fotografija 3,5 h 3 cm

Besplatno učlanjenje

BESPLATNO UČLANjENjE

Pravo na besplatno učlanjenje imaju:

 • deca, od rođenja do završetka četvrtog razreda osnovne škole
 • trudnice
 • dobrovoljni davaoci krvi, za godinu u kojoj su dobrovoljni davaoci (uz potvrdu odnosno legitimaciju o davanju krvi)
 • osobe za invaliditetom
 • osobe starije od 65 godina
 • lica kojima se dodeljuje počasno članstvo

Vaša članska karta

Svaki korisnik pri upisu dobija člansku kartu. Članarina važi godinu dana od datuma upisa. Članska karta može da se izda i na mesec dana za korišćenje čitaonica Biblioteke kao i građe koja je smeštena u njima. Član Biblioteke postaje se uplatom propisane članarine i dobijanjem članske karte. Prilikom učlanjenja potrebno je pokazati vaćeža dokumenta (lična karta, izbeglička legitimacija, legitimacija izbeglih i raseljenih lica, a za strane državljane pasoš i prijava boravka).

Članska karta nije prenosiva na drugo lice.

Ako korisnik izgubi člansku kartu dužan je da to prijavi Biblioteci, koja će mu izdati duplikat uz odgovarajuću nadoknadu.

Svaki član Biblioteke dužan je da se pridržava Pravilnika o uslovima, načinu korišćenja i zaštiti bibliotečke građe.

Pozajmica

Sa članskom kartom korisnici mogu pozajmljivati bibliotečku građu iz svih odeljenja i biblioteka koje su u mreži Biblioteke grada Beograda.

Član može pozajmiti do deset knjiga ili druge bibliotečke građe na period od 20 dana. Rok za pozajmljivanje građe može se produžiti za još 20 dana. Rok za vraćanje lektire, rezervisane i neknjižne građe ne može se produžiti.

Zahtev za produženje roka za vraćanje knjiga možete podneti lično, telefonom ili elektronskom poštom u biblioteci u kojoj je građa pozajmljena.
Rok za pozajmljivanje građe možete produžiti i onlajn, preko Vašeg korisničkog profila u okviru e-kataloga BISIS.

Za knjige koje nisu vraćene na vreme plaća se naknada za svaki dan zakašnjenja, propisana Cenovnikom.

Referensna literatura i periodika ne može se izdati na korišćenje van Biblioteke.

Član koji iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da pozajmljuje građu, može na osnovu izjave saglasnosti i pisanog ovlašćenja ovlastiti drugo lice da to čini u njegovo ime.

Pročitaj više

Rezervacija knjige

Ako knjiga ili digitalna građa koju želite da pozajmite trenutno nije na raspolaganju, možete je rezervisati.Rezervisanje trenutno izdate publikacije možete obaviti:
- preko Vašeg korisničkog profila u okviru e-kataloga BISIS,
- lično u biblioteci, ili
- putem elektronske pošte na imejl adresu biblioteke u kojoj želite da izvršite rezervaciju.

O prispeću rezervisane građe obavestićemo Vas telefonom ili imejlom. Rezervisanu građu možete podići u roku od tri dana, nakon čega se rezervacija poništava.

Ukoliko rezervaciju građe obavljate putem elektronske pošte, neophodno je dostaviti sledeće podatke: ime i prezime autora, nslov knjige, signaturu, rok aktuelnosti (datum do kojeg želite da Vaša rezervacija bude važeća), Vaše ime i prezime i broj članske karte.

Pročitaj više

Čitaonice

Biblioteka grada Beograda raspolaže velikim brojem čitaonica u Centralnoj zgradi u Knez Mihailovoj 56, kao i u većini svojih ogranaka. U okviru svih čitaonica moguće je koristiti sopstvene knjige, kao i građu Biblioteke. Spisak čitaoničkih mesta u mreži BGB možete pogledati OVDE.

Čitaonica opšte referensne literature

Radni dani: 8-20 časova
subota: 8-14 časova

Knez Mihailova 56
Beograd

pult@bgb.rs
011/20 24 011

Čitaonica opšte referensne literature nudi svojim korisnicima 34 čitaonička mesta opremljena za upotrebu prenosivih računara i druge elektronske opreme. Čitaonica opšte referensne literature poseduje fond od 10.000 referalnih naslova, rečnika, enciklopedija, leksikona, priručnika...

Čitaonica opšte referensne literature poseduje fond od 10.000 referalnih naslova, rečnika, enciklopedija, leksikona, priručnika...

Pročitaj više

Čitaonica Fonda umetnosti

Radni dani: 8-20 časova
subota: 8-18 časova

Knez Mihailova 56
Beograd

umetnost@bgb.rs
011/20 24 002

Čitaonica Fonda umetnosti nalazi se na II spratu zgrade Biblioteke grada Beograda u ulici Knez Mihailovoj 56. Čitaonica Fonda umetnosti nudi svojim korisnicima 64 čitaonička mesta. Zauzima površinu od oko 250m². Specifičan i jedinstven fond otvoren je za sve strukture korisnika i sadrži preko 18.000 publikacija iz oblasti različitih likovnih i primenjenih umetnosti, muzike, fotografije, pozorišta, filma, arheologije, etnologije...

Specifičan i jedinstven fond otvoren je za sve strukture korisnika i sadrži preko 18.000 publikacija iz oblasti različitih likovnih i primenjenih umetnosti, muzike, fotografije, pozorišta, filma, arheologije, etnologije...

Pročitaj više

Čitaonice periodike

Radni dani: 8-20 časova
subota: 8-14 časova

Studentski trg 19
Beograd

periodika@bgb.rs
011/26 20 953

Čitaonice periodike nalaze se na Studentskom trgu 19. Postoje dve čitaonice: naučna čitaonica i čitaonica dnevne štampe. Naučna čitaonica ima 20 mesta i poseduje više od 20.000 svezaka najraznovrsnije serijske građe, koja pokriva sve oblasti stvaralaštva u Srbiji. Čitaonica dnevne štampe ima 5 mesta u kojoj korisnici mogu da pročitaju više od 20 naslova dnevnih, nedeljnih novina i magazina.

Čitaonica Odeljenja stare i retke knjige i knjige o Beogradu – Zavičajnog odeljenja

Radni dani: 8-20 časova
subota: 8-14 časova

Zmaj Jovina 1/II sprat
Beograd

beogradika@bgb.rs
011/26 36 266

Čitaonica Odeljenja stare i retke knjige i knjige o Beogradu – Zavičajnog odeljenjenja nalazi se na II spratu zgrade Biblioteke grada Beograda u Zmaj Jovinoj ulici br. 1. Korisnicima je omogućen pristup bogatim knjižnim fondovima posvećenim Beogradu, kao i staroj i retkoj knjizi. Čitaonica raspolaže sa pet radnih mesta i jednim korisničkim računarom.

INDIVIDUALNA članarina

Individual Membership fee

Odrasli

Adults

1500,00 din. /RSD/

Studenti

Students

800,00 din. /RSD/

Srednjoškolci (14-18 godina)

Highschool children (age 14-18)

800,00 din. /RSD/

Deca do 14 godina

Children up to 14 years

750,00 din. /RSD

Članarina za STRANE DRŽAVLjANE

Foreign citizens membership

3000,00 din. /RSD/

KOLEKTIVNA članarina (najmanje 10 članova)

Group Membership fee (minimum 10 members)

Odrasli

Adults

800,00 din. /RSD/

Studenti

Students

400,00 din. /RSD/

Srednjoškolci (14-18 godina)

Highschool children (age 14-18)

400,00 din. /RSD/

Deca do 14 godina

Children up to 14 years

400,00 din. /RSD/

PORODIČNO učlanjenje (po članu)

Family Memebership fee (per family memeber)

750,00 din. /RSD/

Članarina za PENZIONERE

Retired Members

600,00 din. /RSD/

- sa SENIOR KARTICOM

with Senior card

500,00 din. /RSD/

MESEČNA članarina (korišćenje čitaonice)

Monthly Membership fee (using of the reading room)

Državljani Srbije

Serbian Citizens

250,00 din. /RSD/

Strani državljani

Foreign Сitizen

500,00 din. /RSD/

POPUSTI

Reduced membership fee

EYCA
ISIC

800,00
600,00

KAZNA za prekoračenje roka po knjizi za 1 dan

Overdue fines per item, per 1 day

10,00 дин. /RSD

BESPLATNO učlanjenje

Free of charge membership

Deca predškolskog uzrasta
Učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole
Trudnice
Dobrovoljni davaoci krvi
Osobe sa invaliditetom i posebnim potrebama
Osobe starosti preko 65 godina

150,00 din. /RSD
(troškovi izrade trajne karte za 65+)

Članarina za NEZAPOSLENA lica

Unemployed members

1.000,00 din. /RSD/

Izdavanje duplikata člankse karte

250,00 дин. /RSD/

Претраживање

до 4 записа

бесплатно

5 и више по запису

50,00 дин

Услуге фотокопирања

формат А4 по копији

5,00 дин

Формат А3 по копији

10,00 дин

Коришћење рачунара и осталих услуга

коришћење рачунара (минут)

2,00 дин

скенирање до А4 формата

40,00 дин

штампање А4 формата

20,00 дин

штампање А4 фотографије

30,00 дин

Услуге копирања искенирања библиотечке грађе која се користи у читаоницама БГБ фонда у НЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ

копирање А4 по копији

30,00 дин

копирање А3 по копији

60,00 дин

скенирање (по страници)

80,00 дин

Услуге копирања и скенирања библиотечке грађе која се користи искључиво у читаоницама БГБ у КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЦВРХЕ

копирање А3 и А4 формата

500,00 дин

скенирање (по страници)

1 000,00 дин

Preuzmite cenovnik