Fond umetnosti BGB

Urednik:

Ivanka Lazović

Ljiljana Zečev

Marijana Purić

2014.

Publikacija Fond umetnosti Biblioteke grada Beograda od osnivanja do danas, u izdanju Biblioteke grada Beograda, autorki Ivanke Lazović, Ljiljane Zečev i Marijane Purić, prikazuje rad Fonda umetnosti od 1986. do 2014, njegovu bibliotečku građu, tribinske i umetničke programe koji se u njemu redovno održavaju, kao i prostore koje taj fond obuhvata: čitaonicu Fonda umetnosti, Galeriju Atrijum i Rimsku dvoranu.