Književno delo Vladana Desnice

Priredili:

Jovan Radulović

Dušan Ivanić

Dejan Vukićević

2007.