Moja prva (ali ne i poslednja) knjiga

Autorke:

Jasminka Petrović

Olivera Krstić

2004.