Danilo Kiš: 2005.

Autor izložbe:

Olga Krasić Marjanović

Dizajn izložbe:

Snežana Rajković

Izložba je priređena povodom 70-godišnjice rođenja Danila Kiša

Izložba je priređena u Galeriji Biblioteke grada Beograda (22. februar – 4. mart 2005) povodom obeležavanja 70-godišnjice rođenja Danila Kiša. Građa o životu i stvaralaštvu Danila Kiša čuva se u Beogradu u Arhivu SANU.  Celokupna dokumentacija, koja sadrži 4800 digitalizovanih rukopisa i daktilopisanih stranica, dokumenata i fotografija, korišćena je za  istraživanje i realizaciju izložbe. Od obilja građe u vezi sa privatnim životom, literaturom i javnom delatnošću pisca napravljena je selekcija, da bi ponovo bilo rekonstruisano jedno veliko delo i jedna izuzetna biografija. Kao i svaka izložba koja ima dokumentarni karakter i ova samo naznačava i upućuje na važne tačke i momente piščevog života i stvaralaštva.

 

Na 30 plakata, štampanih u digitalnoj štampi, predstavljeni su: Detinjstvo u Subotici i Novom Sadu, gimnazijski dani na Cetinju, studije u Beogradu, boravak u Strazburu, Bordou, Lilu, Parizu, ugovori sa izdavačima, brojna strana izdanja, isečci iz novina preuzeti iz dokumentacije Radio Beograda (prikazi knjiga, intervjui, vesti, izveštaji sa sudskih procesa…), književne nagrade i društvena priznanja.

 

I sama biografija, kao i literatura Danila Kiša i dalje nesmanjenom harizmom i dalje pobuđuje veliko interesovanje i stručne i šire čitalačke javnosti. Tako je i izložba posvećena Danilu Kišu imala brojna gostovanja. Pored većih biblioteka u Srbiji izložba je gostovala na Cetinju, te u Banja Luci i Herceg Novom. Prilikom gostovanja u Budimpešti izložba i katalog prevedeni su i objavljeni i na srpskom i na na mađarskom jeziku. Kiš (1935-1989) : 7-20 decembre 2005, Central European Cultural Institute, 1088 Budapest, Rakoci ut 15, Hungari : Srpska samouprava u Budimpešti. – Budimpešta, 2005. – (6 str.) : ilustr, 23 cm

 

Kiš : Danilo Kiš (1935-1989) – Budapest, 2005 – (4 str) : ilustr, 15×21 cm. – Katalog na Mađarskom.

 

Marta 2009. godine izložba je priređena u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Tom prilikom plakati izložbe prevedeni su na francuski, a objavljen je i katalog na francuskom koji je prevela Paskal Delpeš. Kiš : Al occasion des ving ans de la morte de Danilo Kis : Exposition de la Bibliotheque de la Ville da Belgrade: Centre Culturel de Serbie: 123, rue Saint-Martin-75004 Paris : 13-31 mars 2009. – Belgrade : Ministre de la Culture de la Republique de Serbie, 6 str,. Ilustr, 23 cm

 

Prilikom gostovanja izložbe u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci izrađen je novi, bogato ilustrovani katalog.

Izložbu prati i video-prezentacija, koja je predstavljena u Srpskom kulturnom centru u Parizu.

 

 

“Zašto pišem?

Pisanje je vokacija, mutacija gena, hromozoma; pisac se postaje kao što se postaje davitelj.

Pišem jer ne znam ništa drugo da radim; jer od svega što bih mogao da radim, ovo radim najbolje i (I hope) bolje od drugih.

Pisanje je taština. Taština koja mi se ponekad čini manje ništavnom od drugih oblika egzistencije.

Pišem, dakle, jer sam nezadovoljan sobom i svetom. I da bih iskazao to nezadovoljstvo. Da bih preživeo.”

 

Citat Danila Kiša istaknut na jednom od plakata Izložbe

Izložbu možete pogledati ovde.

Katalog možete pogledati ovde.