Dragoljub Jovanović: Profesor, političar, opozicionar: 2012.

Autor izložbe:

Olga Krasić Marjanović i Jovica Trkulja

Izložba posvećena životu i radu Dragoljuba Jovanovića

Izložba “Dragoljub Jovanović – profesor, političar i opozicionar”, osmišljena je sa ciljem da ukaže na život i stvaralaštvo jednog od najvećih intelektualaca koje je srpski narod imao.

 

Izložba je priređena u nastojanju da se odrede i sagledaju oni fenomeni i karakteristični periodi u Jovanovićevom životu i opusu, čime je sebe afirmisao kao ličnost koja je imala izuzetnu ulogu u socijalnim pokretima i političkom životu Srbije u prvoj polovini XX veka.

 

Osnovni cilj izložbe jeste da podstakne ozbiljniju recepciju i proučavanje života i dela Dragoljuba  Jovanovića. Budući da je bio surovo proganjan iz javnog i političkog života Srbije i više od decenije proveo u zatvoru, o njemu i njegovom delu se veoma malo zna.

 

Na 40 plakata urađenih u digitalnoj štampi, koristeći dostupnu građu Arhiva SANU, Narodne biblioteke Srbije, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i najvećim delom privatne arhive porodice Dragoljuba Jovanovića tematski su predstavljeni:

 

1) Pirot i školovanje u Beogradu i rat (1895 – 1913)

2) Prvi svetski rat i studije u Parizu (1914 – 1923)

3) Univerzitetska karijera i javno delovanje (1924 – 1930)

4) Politički angažman, izgoni i robije ( 1931 – 1940)

5) Drugi svetski rat i borba protiv komunističke diktature (1941 –  1946)

6) Osuda, izgon i robija (1947 – 1955)

7) Politička izolacija i istraživačko-publicistički rad (1956 – 1977)

8) Objavljivanje dela i rehabilitacija Dragoljuba Jovanovića (1983 –  2010)

 

Posebno su predstavljena brojna dela i rukopisi, bogate političke aktivnosti i angažovanja, kao i deo privatne i javne prepiske Dragoljuba Jovanovića.