Osnivanje i prve godine rada BGB (1929 – 1941): 2010.

Autor izložbe:

Olga Krasić Marjanović; građu prikupila: Ljubica Ćorović

Dizajn izložbe:

Snežana Rajković

Izložba je priređena povodom Dana biblioteke

Osnov građe za realizaciju izložbe bila je dragocena i iscrpna građa o osnivanju i prvim godinama rada Biblioteke, koja se čuva se u Odeljenju posebnih fondova Biblioteke grada Beograda, kao i u Beogradskim opštinskim novinama iz toga perioda.

 

Građa je podeljena na 26 plakata na kojima su hronološki predstavljeni najvažniji momenti rada Biblioteke, počev od prvih natpisa o potrebi osnivanja biblioteke te samog osnivanja, sve do početka Drugog svetskog rata:

 

1839 – 1928  u časopisu “Golubica” objavljuju se prenumeratni Biblioteke varoši Beogradske,  a u “Komunalnoj politici” tekstovi o potrebi osnivanja biblioteke iz “Beogradskih opštinskih novina” prenet je tekst “O potrebi osnivanja biblioteka”, a prezentovan je i prvi Statut Biblioteke;

 

1930 – 1931 fotografijama su predstavljeni čitaonica u Kralja Petra 26, spisak darodavaca, izgled članske karte, kao i fotografije članova i programi Dečje biblioteke;

 

1932 – 1934 snimljen je Pravilnik biblioteke i muzeja. Uz fotografije bibliotekarki uneta je stranica teksta o bibliotekarskom kursu i članak Marije Ilić Agapove – “Javne biblioteke”;

 

Godine 1935. osnovana je Omladinska biblioteka. Iste godine obeleženo je svečano otvaranje novih prostorija Biblioteke i muzeja u Ulici Kneginje Zorke;

 

Godine 1939, Biblioteka postaje kulturni dom Beograda. Tekst ilustruju fotografije posete Kneginje Olge Karađorđević. Jedan plakat posvećen je prvoj upravnici Biblioteke – Mariji Ilić Agapovoj.

 

Za ilustraciju vremena osnivanja biblioteke poslužili su reklamni plakati izdavača Gece Kona, kao i prigodne reklame i obaveštenja iz tadašnje štampe. Propratni tekstovi izložbe preuzeti su iz “Beogradskih opštinskih novina” i objavljenih tekstova Marije Ilić Agapove.