Čitam, pa šta? i Čitalačka značka – razvijanje čitalačkih navika kod dece

Čitam, pa šta? i Čitalačka značka dva su dugoročna projekta BGB kojima se promoviše čitanje kod dece, tj. razvijaju njihove čitalačke navike i kritičko-umetnički odnos prema knjizi (pismeno, usmeno i likovno izražavanje o pročitanim knjigama).

Projekti se već duži niz godina realizuju u saradnji sa BGB (bibliotekari opštinskih biblioteka) i osnovnih škola (školski bibliotekari i nastavnici) na teritoriji čitavog Beograda.

Deca osnovnoškolskog uzrasta čitaju preporučene naslove, pišu prikaze i kreiraju ilustracije. Oba projekta su takmičarskog tipa tako da najbolji prikazi i ilustracije bivaju javno proglašeni i nagrađeni.

U svrhu realizacije projekta Čitam, pa šta? napravljen je i poseban sajt na kojem se objavljuju naslovi koje treba pročitati i skenirani radovi učenika: http://citampasta.rs

Projekti su u nekoliko navrata dobijali finansijsku podršku Ministarstva kulture.

Vrednost projekta: 850.000,00 dinara
Period realizacije: 2012. i 2013. godina - Čitalačka značka
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja