Di-XL – održiv model saradnje između biblioteka i organizacija doživotnog učenja

Glavni cilj međunarodnog projekta (Di-XL Dissemination and eXploration through Libraries) bio je razvoj efikasnog i održivog modela diseminacije i upotrebe znanja nastalih kao deo kurseva doživotnog učenja. Specifični ciljevi projekta bili su: identifikacija barijera u saradnji između institucija doživotnog učenja i biblioteka, ovo se naročito odnosi na diseminaciju i upotrebu znanja; predlog održivog modela saradnje između biblioteka i organizaciju doživotnog učenja; testiranje ovog modela u 5 zemalja; unapređenje znanja i veština bibliotekara za diseminaciju i upotrebu znanja nastalih kao deo kurseva doživotnog učenja; disemincija predloženog modela širom Evrope.

Projektni konzorcijum su činila 7 partnera iz 5 država Evrope. Bio je ovo prvi put da je BGB učestvovala u jednom međunarodnom projektu iz oblasti doživotnog učenja.

Vrednost projekta: 448.797.560,00 dinara
Period realizacije: 2012-2014.
Donator: Evropska unija