Europeana Awareness – promocija servisa i usluga Europeane putem velike mreže partnera

Trogodišnji projekat koji je vodila Fondacija Evropeana okupio je 48 partnera iz 29 zemalja Evrope. Biblioteka grada Beograda kao jedini partner iz Srbije sarađivala je na realizaciji 2 od ukupno 6 radnih paketa Projekta. Projekat se realizovao od početka 2012. do kraja 2014. godine.

Projekat je imao za cilj da putem velike partnerske mreže promoviše portal Evropeana svim korisnicima, od političara koji kreiraju kulturnu politiku, do običnih građana, kao i da uspostavi partnerstva i podstakne ustanove kulture da postavljaju svoje kolekcije na portal.

Najvažnija aktivnost u kojoj je učestvovala BGB u okviru projekta jeste realizacija događaja Mobilizacija sećanja. Reč je o akciji prikupljanja memorabilija (predmeta, fotografija, pisama, dopisnica, ratnih dnevnika, odlikovanja) i priča (porodičnih sećanja) iz perioda I sv. rata. U akciji je učestvovalo preko 80 građana. U Biblioteku je pristiglo oko 400 predmeta koja su na licu mesta stručnjaci fotografisali ili skenirali i tako dopunili i obogatili jedinstveni elektronski Evropeanin arhiv posvećen I sv. ratu – Evropeana 1914-1918 http://europeana1914-1918.eu/sr, na kojem se nalaze zabeležene porodične istorije žitelja iz 18 evropskih zemalja.

Veb-stranica projekta: : https://pro.europeana.eu/project/europeana-awareness

Vrednost projekta: 610.000.000,00 dinara
Period realizacije: 2012-2014.
Donator: Evropska unija