Informaciona pismenost: porodični paket – kompjuterski kursevi za nezaposlena lica

Projekat se sastojao od uvođenja nove bibliotečke usluge – seta kurseva iz informacione pismenosti koji su namenjeni nezaposlenim licima i licima koja su skoro ostala bez posla, kao i članovima njihove uže porodice.

Cilj projekta bilo je informaciono opismenjavanje ovih lica, čim im se povećava šansa za pronalaženje posla, odnosno podiže obrazovni nivo i kvalitativni kapacitet čitave porodice. Istovremeno, projektom je uvedena nova bibliotečka usluga, u skladu sa svetskim trendovima.
Kursevi su se odvijali u vidu interaktivnih praktičnih radionica, i podrazumevali su aktivnu primenu prethodno stečenih znanja. Kursevi su bili prilagođeni za tri grupe polaznika: odrasle (nezaposlene), decu školskog uzrasta i mlade srednjoškolskog uzrasta. Realizovali su ih profesionalni bibliotekari instruktori, odnosno inženjeri informatike.

Projekat je implementiran u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, filijala Beograd.

Vrednost projekta: 350.000,00 dinara
Period realizacije: 2011.
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja