Kreiranje inovativnih servisa za promociju kulturnog nasleđa u bibliotekama

Međunarodni projekat Kreiranje inovativnih servisa za promociju kulturnog nasleđa u bibliotekama (Re-designing and co-creating innovative cultural heritage services through libraries – iTSELF) realizuje se u okviru programa Evropske unije Erazmus+ (Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u obrazovanju odraslih).

Glavni ciljevi projekta su utvrđivanje najboljih postojećih bibliotečkih servisa/usluga u vezi sa kulturnim nasleđem, kao i kreiranje novih inovativnih servisa za promovisanje kulturnog nasleđa. Obuka zaposlenih i kreiranje, odnosno modifikacija postojećih servisa koje bi zadovoljile potražnju i zahteve korisnika jesu glavni obrazovni zadatak ovog projekta. Samim tim, cilj je i da se društvo što više uključi u identifikaciju, čuvanje i korišćenje kulturnog nasleđa, razvijajući obuke i edukativne materijale za biblioteke, i čineći ih dostupnim na odgovarajućoj onlajn platformi (Massive Open Online Course – MOOC).

Nosilac projekta je Nacionalna biblioteka Letonije. Partneri na projektu su: Biblioteka grada Beograda, Srbija; Hacettepe universitesi, Turska; L’Université de Marne-la-Vallée, Francuska; Tallinn University, Estonija; Fondacija Stichting PRIME, Holandija.

Vrednost projekta: 29.500.000,00 dinara
Period realizacije: 2018–2021.
Donator: Evropska unija (Erazmus+ program)