LoCloud – omogućavanje promovisanja digitalnih kolekcija malih baštenskih institucija

Glavni cilj ovog velikog međunarodnog projekta bio je da se korišćenjem cloud tehnologije obezbedi manjim institucijama zaduženim za čuvanje kulturne baštine da formiraju svoje digitalne kolekcije i da te kolekcije budu vidljive kroz Evropeanu. Projekat je bio naročito usmeren na manje baštinske institucije koje nemaju tehničke kapacitete ni ljudske resurse da izgrade svoje digitalne kolekcije. Projektom je bilo predviđeno da se formiranjem ovih lokalnioh kolekcija oko 4 miliona novih objekata pridoda Evropeani tokom tri godine trajanja projekta, od marta 2013. do marta 2016. godine. Koordinator projekta bio je Norsk Kulturrad iz Osla (Državni arhiv Norveške) uz pomoć MDR Partners iz Londona. BGB je bila jedan od 33 partnera iz 23 države Evrope.

U okviru projekta stvoren je centar za pomoć – izrađena je kompletna onlajn podrška u vezi sa digitalizacijom: različita dokumentacija, e-kursevi, help desk, baza pitanja i odgovora… Sama BGB, s obzirom na to da već ima svoju razvijenu dgitalnu biblioteku, izradila je u okviru projekta u Klaudu kolekciju fotografija sa kulturno-obrazovnih programa.  (https://bgb.locloudhosting.net)

Veb-sajt projekta: www.locloud.eu

Vrednost projekta: 522.750.000,00 dinara
Period realizacije: 2013-2016.
Donator: Evropska unija (ICT/PSP Programme)