Nabavka skenera za digitalizaciju publikacija velikog formata

Glavna ideja projekta bila je unapređenje razvoja Digitalne BGB kroz obezbeđvianje uslova za digitalizaciju knjižne i neknjižne građe velikog formata. U skladu sa tim, osnovu projekta činili su nabavka odgovarajućeg skenera koji omogućava skeniranje materijala veličine do A2+ formata. Realizacija projekta omogućila je digitalizovanje obimne vredne građe većeg formata koja se nalazi u Fondu periodike i u Fondu stare i retke knjige i knjige o Beogradu, koju do tada nije bilo moguće digitalizovati zbog nepostojanja adekvatnog skenera.

U okviru projekta kupljen je skener Bookeye 4 V2 Kiosk nemačke kompanije Image Access (http://www.imageaccess.de/?page=ScannersBE4-SGS-V2Kiosk), koji je smešten u Fond periodike (Studentski trg 17). Zaposleni su obučeni za rd na skeneru i počelo je kontinuirano skeniranje građe velikog formata. Najpre je skenirano, obrađeno i postavljeno na sajt Digitalne BGB prvih 5 godišta (1926-1930), periodične publikacije “Nedeljne ilustracije”, novina koje su izlazile u periodu od 7. januara 1925. godine do 6. aprila 1941. godine i od izuzetnog su značaja za izučavanje srpske istorije, arhitekture, pozorišne i filmske umetnosti, književnosti, vojnih nauka i diplomatije, mode – društva uopšte, sa “ilustracijama” vremena i događaja između dva svetska rata u Jugoslaviji.

 

Vrednost projekta: 2.000.000,00 dinara
Period realizacije: 2017.
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja