Novinska pismenost kroz društvenu igru

Projekat „Novinska pismenost kroz društvenu igru” („NEED – News Literacy on Board”) realizuje se uz podršku EU, u okviru Erazmus+ programa, akcija „Partnerstva za saradnju u obrazovanju odraslih”. Nosilac projekta je bugarska organizacija Nikanor, a partneri su, pored Biblioteke grada Beograda, Univerzitet Hačetepe iz Turske i Narodni univerzitet Žalec iz Slovenije.

Osnovni cilj projekta je da unapredi novinsku pismenost građana, koja je neophodna za valjano ocenjivanje pouzdanosti i kredibiliteta vesti/informacija. Namera projekta je da se građani obogate veštinama potrebnim za aktivno i informisano učešće u društvenom životu.

Nakon uspešne realizacije projekta ESSENTIAL, kroz ovaj projekat nastavljamo sa edukacijom građana iz novinske pismenosti, ovoga puta uz primenu inovativne metode učenja kroz igru, u kombinaciji sa hibridnim učenjem.

Glavni ciljevi projekta su:

1. Upotreba inovativne metode učenja – učenje kroz igru, za unapređenje novinske pismenosti i kritičkog mišljenja odraslih, kreiranjem društvenih igara i pripadajuće onlajn platforme;
2. Unapređenje obrazovnih kapaciteta i resursa četiri partnerske organizacije, pridruženih partnera i drugih zainteresovanih strana širom Evrope radi aktivnog obrazovanja građana iz novinske pismenosti i kritičkog mišljenja korišćenjem metode učenja kroz igru;
3. Promovisanje rezultata projekta na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Najvažniji rezultati projekta biće:

1. Edukativna igra za procenu znanja i nivoa veština odraslih u oblasti novinske pismenosti i kritičkog mišljenja;
2. Obrazovna društvena igra koja uključuje različite nivoe težine kako bi se novinska pismenost, na inovativan način, predavala odraslima;
3. Onlajn platforma povezana sa društvenom igrom, sa edukativnim sadržajima.

 

Vrednost projekta: 120.000,00 EUR
Period realizacije: 24 месецa, од 1. 10. 2023. до 30. 09. 2025.
Donator: Европска унија (Еразмус+ програм)