Organizovanje međunarodnih i nacionalnih bibliotečkih konferencija

METLIB 2018

Biblioteka grada Beograda imala je tu čast da od 13. do 18. maja 2018. godine organizuje jednu od najvažnijih svetskih bibliotečkih konferencija – MetLib 2018. MetLib konferenciju organizuje IFL Sekcija biblioteka velikih gradova (IFLA Metropolitan Libraries Section) počevši od 1968. godine. Konferencija je okupila preko 30 učesnika iz najvećih svetskih javnih biblioteka i 15 učesnika iz Srbije. Na konferenciji su učestvovali direktori i rukovodioci javnih biblioteka iz ukupno 16 zemalja – SAD, Kanade, Italije, Engleske, Francuske, Holandije, Finske, Nemačke, Singapura, Španije i dr. Tema konferencije glasila je “Javne biblioteke i izgradnja zajednice” (Public libraries and community building). U skladu sa tim, konferencija se bavial različitim u slugama, programima, projektima i drugim aktivnostima putem kojih biblioteke utiču, odnosno mogu da utiču na dobrobit i napredak svoje lokalne zajednice. Održano je više prezentacionih blokova (Osnaživanje nove generacije – bibliotečki servisi za decu i mlade, Otvoreni za sve – biblioteke i socijalna inkluzija, Biblioteke kao kulturno-obrazovni centri zajednice, Primeri dobre prakse i vizija budućnosti) na kojima su predstavljeni odabrani radovi biblioteka iz Amsterdama, Helsinkija, Utrehta, Roterdama, Zagreba, Sarajeva, Talina, Beograda i dr. Poseban blok posvećen je predstavljanju srpskih javnih biblioteka i Biblioteke grada Beograda. Tokom pet konferencijskih dana izloženo je dvadesetak prezentacija, održana su tri foruma, dve radionice, i brojne diskusione sesije. Gost po pozivu bio je prof. Endrju Smit, predavač na Emporia State University (SAD). Pored predavanja i razgovora, organizvoane su i posete drugim bibliotekama (Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka Matice srpske) i kulturnim ustanovama (Matica srpska, Muzej savremene umetnosti), a inostrani gosti su upoznati sa istorijom, kulturom i kulturnim n asleđem Beograda i Srbije. Prema opštoj oceni učesnika, kao i Korada di Tilija, predsednika MetLib sekcije, ova konferencija je i u organizacionom i u stručnom smislu bila izuzetno uspešna i insprativna.

Veb sajt: https://metlib2018belgrade.wrodpress.com/

 

BIBLIONET 2017

Najznačajniji domaći bibliotečki godišnji skup organizovan je u saradnji Zajednice matičnih biblioteka Srbije i BGB, koja je bila domaćin skupa. Tema skupa glasila je “Informaciono-komunikacione tehnologije i inovativni servisi u bibliotekama”. Na konferenciji je učestvovalo ukupno 27 izlagača, i to: 3 predavača po pozivu, 6 izlagača iz regiona i 18 domaćih izlagača. Prvi put Biblionet je imao tri internacionalna renomirana stručnjaka, predvača po pozivu:

  • Tobi Grinvlt (Pitsburg, SAD), direktor za digitalnu stranjtegiju i tehnološke integracije u Karnegi, biblioteci u Pitsburgu;
  • Rob Dejvis, nezavisni konsultant u oblasti bibliotekarstva (London, UK);
  • Dimitris Protopsaltou, direktor Kulturnog centra Fondacije Stavros Niarhos (Atina, Grčka).
  • Pored njih, kao specijalni gost skupa izlaganje je imao Kristofer Spalding, potpredsednik za platforme otvorenog koda i zajednicu EBSCO (Boston, SAD).

Takođe, na Biblionetu su izlaganja imali i regionalni gosti iz gradskih biblioteka Zagreba, Rijeke, Ljubljane i Kopra. Na skupu je izlaganje imalo i 16 domaćih bibliotekara (sa ukupno 12 radova), čiji su radovi prošli proces selekcije. Na Biblionetu su izlaganje imali i predstavnici firmi Info kod rešenja (“Implementacija RFID rešenja u radu biblitoteke”) i Hewlett Packard-a (“Bežične tehnologije prenosa u bibliotekarstvu”).

Projekat je trajao od marta (pripreme) do decembra 2017. godine (izlazak iz zbornika radova sa skupa), a sam stručni skup od 14. do 16. septembra 2017. godine.

Veb sajt: https://biblionet2017.wordpress.com/

Vrednost projekta: 1.340.000,00 dinara

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja

 

Konferencija “Usluga po meri korisnika 21. veka: upotreba IKT u bibliotekama”

Projekat je činilo organizovanje međunarodne konferencije “Usluga po meri korisnika 21. veka: upotreba IKT u bibliotekama”. Skup je održan u čitaonici Fodna umetnosti BGB 10. i 11. decembra 2015. godine, uz prisustvo 135 učesnika iz 8 država. Pozdravne reči su uputili Jasmina Ninkov, direktorka BGB, Matijas Miler Viferig, direktor Gete instituta i Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu. Konferenciju je otvorio ministar kulture i informisanja RS Ivan Tasovac. Tokom dva dana predstavljena su tri uvodna i 16 dvadesetominutnih predavanja, kao i dve prezentacije komercijalnih firmi. Atmosferu sa konferencije možete pogledati u Galeriji fotografija.

Vrednost projekta: 450.000,00 dinara

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja

 

 


Donator: Ministarstvo kulture i informisanja