Prezentacija restaurirane i konzervirane stare i retke bibliotečke građe BGB putem specijalne izložbene vitrine

Fond stare i retke knjige Biblioteke grada Beograda (BGB) jedan je od najvećih i najvrednijih fondova ovog tipa u Srbiji, sa više od hiljadu naslova od izuzetnog i velikog značaja. Od 2012. godine, uz podršku Ministarstva kulture kroz pet projekata restaurirana je i konzervirana gotovo sva najvrednija građa ovog Fonda – 45 naslova kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja, među koja spadaju: Minej praznični (Sabornik), Venecija, 1536−1538; Četvorojevanđelje, Beograd, 1552, izdanje Radiše Dmitrovića i Trojana Gundulića, Beograd, 1552; Della historia di Corfv Defcritta da Andrea Marmora, Venecija : Presso il Curti, 1672; Auf genehmgehaltenes Gutachten und Veranlassung der Kön. Engell. Medicinischen Gesellschafft in Londen Durch, Nirnberg : Johann Zieger, 1686. i dr. Takođe je restaurirana i kartografska zbirka16−19 veka (31 karta).

Osnovna namera ovog projekta jeste da se nabavkom posebne izložbene vitrine (koja omogućava kontrolisanu temperaturu i vlažnost) dugoročno obezbede uslovi za prezentovanje ove vredne građe stručnoj i najširoj javnosti, svim građanima i posetiocima Beograda.

Nabavka vitrine će omogućiti da se kroz seriju osmišljenih izložbi u punoj meri prikažu rezultati dosadašnjeg rada BGB na zaštiti stare i retke građe – izlaganjem restauriranih knjiga, karata i periodike čiju restauraciju je podržalo Ministarstvo kulture. Takođe, specijalizovana vitrina će omogućiti permanentno prezentovanje i ostalog našeg bogatog fonda stare i retke građe.

Vrednost projekta: 3.500.000,00 dinara
Period realizacije: 2021.
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja