Razvoj bibliotečkog informacionog sistema BISIS 5

Razvoj i unapređenje bibliotečkog informacionog sistema BISIS 5 je jedan od najvažnijih i najkompleksnijih nacionalnih bibliotečkih projekata koji u kontinuitetu traje od 2017 godine. Pokrenule su ga tri matične javne biblioteke: Biblioteka grada Beograda, Gradska biblioteka u Novom Sadu i Biblioteka šabačka. Od 2020. godine priključile su se i javne biblioteke iz Obrenovca, Lazarevca i Palilule. Do sada je realizovano 5 posebnih projekata razvoja i unapređenja BISIS-a 5:

Razvoj i instalacija Bisis-a 5 u oblaku – faza 1 /2017/

U okviru prve faze projekta razvijena je nova verzija sistema, u „oblak” tehnologiji, i omogućeno je jedinstveno korišćenje sistema, uz sinhronizovanu razmenu podataka u neograničenom broju biblioteka. Stvoreni su tehnički preduslovi za potpunu saradnju biblioteka na katalogizaciji, cirkulaciji i izveštavanju. Značajno je unapređena hardverska infrastruktura, kupovinom profesionalnog servera i njegovim instaliranjem u Data centru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, dok je izuzetno brz protok informacija obezbeđen povezivanjem opreme na Akademsku mrežu.

Razvoj i instalacija Bisis-a 5 u oblaku – faza 2 /2018/

Kroz realizaciju druge faze projekta dodatno su usavršene osnovne funkcionalnosti BISIS-a 5 – obrada, cirkulacija i izveštavanje. Dok je, dakle, u prvoj godini sistem postavljen na savremene tehnološke osnove, u drugoj je unapređen u stručnom smislu, prema potrebama koje su iskazali bibliotečki stručnjaci. Takođe, dodatno je unapređena bezbednost sistema tako što je: 1) povećana bezbednost tehničke infrastrukture (ADC/WAF i Next-Generation Firewall) na osnovnoj lokaciji u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu; 2) obezbeđena tehnička infrastruktura (server i hipervizor) za rezervnu lokaciju u Data centru Biblioteke grada Beograda, u skladu sa ISO 27001 familijom standarda.

Razvoj softvera za nabavku bibiotečko-informacione građe, interaktivnog elektronskog kataloga i objedinjene pretrage u sistemu BISIS 5 /2019/

Projektom je razvijen softver za automatizaciju nabavke bibiotečko-informacione građe, izrađen interaktivni elektronski katalog i omogućena objedinjena pretraga kataloga svih biblioteka u sistemu. Kompletan proces nabavke građe – planiranje, pokretanje, ugovaranje i realizacija nabavke – sada je moguće vršiti automatizovano. Izrađen je inovativni interaktivni elektronski katalog (www.opac.bisis.rs) koji sa nizom funkcionalnosti korisnicima pruža jedinstven doživljaj i čitav spektar novih onlajn usluga: prikaz korica i opis sadržaja publikacije, kreiranje profila člana, uvid člana u istorijat zaduženja i status članarine, pravljenje police sa željenim naslovima, rezervaciju naslova, automatske imejl podsetnike za vraćanje knjiga i produženje članarine, uvid u dostupnost rezervisanih naslova, mogućnost ocenjivanja naslova. Projektom je izrađen i svojevrsni uzajamni katalog (www.unikat.bisis.rs), čime je omogućena objedinjena pretraga kataloga svih biblioteka koje se nalaze u sistemu BISIS.

Razvoj softvera za reviziju bibliotečkog fonda, praćenje referensne delatnosti i unapređenu automatizaciju upisa korisnika u sistemu BISIS 5 /2020/

I konačno, ovogodišnjim projektom čija realizacija je u toku vrše se nova unapređenja: 1) razvija se softver za automatizaciju procesa revizije bibliotečkog fonda; 2) razvija se softver za evidenciju i izveštavanje o referensnoj delatnosti biblioteka (prvi ovakav softver u Srbiji); 3) razvija se podrška za automatizaciju upisa putem elektronskih ličnih karata.

Priključivanje BISIS-a 5 na Pretraživač kulturnog nasleđa /2020/

Kroz ovaj projekat sistem BISIS 5, tačnije njegovi zapisi, treba da se priključe na Pretraživač kulturnog nasleđa – objedinjeni portal za pretragu kulturnog nasleđa Republike Srbije (https://kultura.srb) kojim upravlja Ministarstvo kulture Republike Srbije, i to uspostavljanjem stalne veze između ova dva sistema. Na ovaj način će izuzetno vredne kolekcije biblioteka koje koriste BISIS 5 postati pretražive i vidljive na Portalu.

Vrednost projekta: 37.000.000,00 dinara
Period realizacije: Konstantno od 2017. godine
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja