Tin biblio tim

Projektom su animirani mladi da koriste usluge biblioteke. Čini ga posebno kreiran program koji objedinjuje edukativni i zabavni sadržaj, promoviše zdrave stilove života i podstiče sportski duh mladih. Program je bio metodološki koncipiran kao učenje kroz igru. Kako bi dodatno motivisali mlade, program je prezentovan kroz formu takmičenja.

Činila su ga tri segmenta:

  • Takmičenje učenika u tenisu na Nintendo Will konzolama (trajanje 60 minuta);
  • Pomoć prijatelja – radionica za srednjoškolce o tome kako im biblioteka može pomoći pri pisanju domaćih zadataka, sastava, seminarskih radova (30 minuta). Vodnje je bibliotekari obučeni za rd sa mladima;
  • Zdravo dobro! – Mala radionica o zdravim stilovima života (20 minuta). Vode je renomirani sportski radnici, sa velikim iskustvom u radu sa mladima.

Vrednost projekta: 869.350,00 dinara (donacija MiK 303.000,00 dinara)
Period realizacije: 2012.
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja