Unapređenje ključnih građanskih kompetencija u eri postistine: medijska pismenost i kritičko mišljenje

Biblioteka grada Beograda nosilac je projekta Unapređenje ključnih građanskih kompetencija u eri postistine: medijska pismenost i kritičko mišljenje (Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking – ESSENTIAL), koji se realizuje u okviru programa Evropske unije Erazmus+ (Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u obrazovanju odraslih). BGB projekat realizuje sa još tri inostrana partnera: Nacionalnom Bibliotekom Letonije (Letonija), Univerzitetom Hacettepe (Turska) i Narodnim univerzitetom Žalec (Slovenija).

Opšti cilj projekta je razvoj društva samosvesnih građana koji kritički razmišljaju i imaju sposobnost da ispravno percipiraju medijske sadržaje, što je preduslov da kvalitetno učestvuju u demokratskim procesima u svojoj zajednici i na globalnom nivou.

U okviru projekta biće kreirana dva javno dostupna onlajn edukativna kursa iz oblasti medijske pismenosti, jedan koji će pomoći građanima da razviju kritičko mišljenje i postanu sposobni da ispravno razumevaju medijske vesti, i drugi namenjen stručnjacima koji žele da se ozbiljnije bave edukacijom građana u ovoj oblasti. Pored toga, tokom projekta će zaposleni iz partnerskih institucija proći obuku, steći potrebna znanja i početi da edukuju građane u ovoj oblasti.

Projektom će se razviti svest o značaju kritičkog mišljenja i razumevanja medijskih sadržaja, kako za građanina kao pojedinca, tako i za razvoj demokratskog društva uopšte.

Vrednost projekta: 13.870.560,00 dinara
Period realizacije: 2020-2022.
Donator: Evropska unija (Erazmus+ program)