Vaspitno-obrazovne i kreativne radionice za decu sa hendikepom

Projekat je realizovan u partnerstvu sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a uz saradnju Specijalne osnovne škole Novi Beograd i Škole za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović. Svrstan je u 10 najboljih bibliotečkih projekata na Bilionetu 2011.

Projekat je realizovan u dve biblioteke u sastavu BGB: Biblioteci Sveti Sava, Zemun i Biblioteci Vuk Karadžić, Novi Beograd. Sastojao se iz organizovanja dva tipa radionica:

1.Primena vaspitno-obrazovnih i kreativnih radionica u pripremi dece sa oštećenjem vida za školovanje u redovnoj školi;

2.Vaspitno-obrazovne i kreativne radionice za decu sa intelektualnom ometenošću.

 

Realizovano je ukupno 12 radionica, i to:

  • Šest radionica sa decom oštećenog vida starijeg osnovnoškolskog uzrasta, u Biblioteci Sveti Sava u Zemunu.

 

Radionicama su realizovane teme:

 

1. Prava deteta (Poznajem dečja prava), 

2. Predrasude, prepreke i podrška obrazovanju dece sa oštećenjem vida u redovnoj školi (Slep, pa šta), 

3. Organizacija nastavnog procesa u redovnoj školi (Ja u redovnoj školi).

 

Šest radionica sa decom sa teškoćama u intelektualnom razvoju starijeg osnovnoškolskog uzrasta, u opštinskoj Biblioteci Vuk Karadžić, ogranak Fontana. 

Radionicama su realizovane teme:

 

1. Ekologija (Od semenke do knjige);

2. Socijalni razvoj (Knjiga je moj najbolji drug);

3. Dramskа radionica (Čitamo, igramo se i glumimo).

 

U okviru projekta omogućili smo studentima Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju da prisustvuju radionicama i da se upoznaju sa primenom neformalnih vidova obrazovanja n a mestima koja ne podrazumevaju samo školske uslove.

 

Vrednost projekta: 300.000,00 dinara (donacija MiK 200.000,00 dinara)
Period realizacije: 2010.
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja