БГБ покренула веб-сајт посвећен новинској писмености

Библиотека града Београда

У оквиру пројекта „Унапређење кључних грађанских вештина у ери пост-истине: новинска писменост и критичко мишљење” (Enhancing Key Civic Competences forthe Post-truth Era: News Literacyand Critical Thinking– ESSENTIAL) израђен је посебан веб-сајт http://newslitproject.net на којем ће се налазити различити едукативни материјали у вези са новинском писменошћу. На овом двојезичном, српско-енглеском сајту, биће постављани резултати пројекта, међу којима је најважнији образовни онлајн курс из новинске писмености. На сајту се већ налази студија под насловом „Новинска писменост и критичко мишљење у ери пост-истине”, као и курикулум тренинг курса из новинске писмености. Идеја је да сајт постане један од најважнијих едукативних и информативних ресурса у вези са новинском писменошћу у земљи, а и шире.

Међународни пројекат ESSENTIAL реализује се под руководством Библиотеке града Београда, а у њему учествују још три партнера: Национална библиотека Летоније, Летонија, Универзитет Hacettepe, Турска, Народни универзитет Жалец, Словенија. Општи циљ пројекта је развој друштва самосвесних грађана који критички размишљају и имају способност да исправно перципирају медијске садржаје, што је предуслов да квалитетно учествују у демократским процесима у својој заједници и на глобалном нивоу.

Реализацијом овог пројекта БГБ уводи нову услугу – едукацију грађана из новинске писмености, чиме се придружује одабраној групи најразвијенијих светских библиотека које ово већ чине у својим заједницама.

Пројекат се реализује у оквиру ЕУ програма Еразмус+, Кључна активност 2: Стратешка партнерства у образовању одраслих.