Библиотека града Београда на међународној конференцији QQML 2024

Библиотека града Београда

Ове године је у периоду од 28. маја до 1. јуна одржана 16. међународна библиотечка конференција QQML (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries) у граду Хања (Крит).

Представници Библиотеке града Београда (Јасмина Нинков, Бојан Кундачина и Исидора Ињац) учествовали су на конференцији и Библиотеку представили својим веома запаженим предавањима.

Јасмина Нинков и Исидора Ињац су одржале предавање под насловом Срушили смо зидове наше библиотеке (We broke down the walls of our Library) у којем су презентовани сви облици рада наше јавне библиотеке који излазе из оквира традиционалног библиотекарста и испуњавају очекивања и потребе савремених корисника библиотеке.

Бојан Кундачина је презентовао рад Развој библиотекарске професије у правцу подршке oтвореној науци” (коаутори Александра Тртовац, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” и Биљана Косановић, Рачунарски центар Универзитета у Београду). У раду су подробније анализиране две теме: значај и предности националног портала научних публикација (еНаука) за научноистраживачку заједницу и друштво у целини, као и искуства у досадашњем раду, улога и значај библиотекара у његовој одрживости.