ДИГИБЛЕНД – трећи састанак пројектног тима у Риги

Библиотека града Београда

Састали смо се у Риги, главном граду Летоније, на трећем састанку пројектног тима у оквиру Еразмус+ пројекта ДИГИБЛЕНД, у којем је БГБ један од партнера. Након успешних годину дана рада на пројекту, били смо у прилици да са радошћу дискутујемо о нашим првим конкретним постигнутим резултатима: развили смо друштвену игру Infiniti.net, која нам омогућава да на забаван начин проценимо дигиталне вештине старијих особа.

Поред практичне примене за област дигиталне писмености, игра служи и као методолошки пример процене засноване на игри. Ван сектора специјализованог за људске ресурсе, овај вид процене се још увек ретко примењује и стога смо поносни што заједно откривамо ову нову област. Како смо већ открили, игру са њеним правилима и елементима можемо врло лако да користимо и у друге сврхе, на пример, у оквиру језичких тренинга.

Резултати и искуства која смо стекли током првог пројектног периода ће нам користити у наредним месецима, приликом развоја хибридног модела тренинга заснованог на игри, а за потребе стицања основних дигиталних вештина. Током две радионице смо прикупили прве идеје и испланирали наредне кораке. Тренутно разматрамо три различита нацрта од којих ће један бити основа за финалну верзију тренинга.

БГБ тим на овом састанку чинили су Јасмина Нинков, директорка установе и Бојан Кундачина, помоћник директора.