КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК”

Библиотека града Београда

Библиотека града Београда установила је 2021. године Награду „Београдски победник” која се додељује једном годишње за најбољи роман написан на српском језику (прво издање) у претходној години. Награда се састоји од: статуе Београдског победника која је рад академског вајара Зорана Кузмановића; дипломе и новчаног износа од 10.000 eвра у динарској противвредности. Добитник награде може бити само једно лице тј. награда се не може делити између више лица и може се добити само једном.

– Предлоге за доделу Награде могу да достављају писци и издавачи за сва дела која су објављена од 15. децембра 2021. године до 31. децембра текуће године.

– Предлози се достављају у 5 (пет) примерака на адресу Библиотеке града Београда ул. Кнез Михаилова бр.56 (Одељење за културне програме) са напоменом Конкурс за доделу Награде „Београдски победник”.

– Примерци који се достављају члановима жирија, неће бити враћени предлагачима након завршеног конкурса.

– Конкурс траје до 31. децембра 2022. године.

– Награда ће бити додељена у другој половини јануара 2023. године.

– Контакт телефон у Библиотеци града Београда: 011/20-24-024.