Међународни пројекти Библиотеке града Београда представљени у Копру

Централна библиотека „Сречко Вилхар“ Копар организовала је у среду, 18. октобра 2023. године, међународни стручни скуп Инфоверзум, посвећен информационој писмености и вештачкој интелигенцији у контексту библиотечко-информативне делатности. Скуп је одржан у репрезентативном простору Преторијанске палате у историјском центру Копра (Словенија), уз учешће од око 80 учесника.

Представник Библиотеке града Београда Марјан Маринковић одржао је, као предавач по позиву, излагање са презентацијом под називом „Развој иновативних модела едукације из новинске и дигиталне писмености у библиотекама – пример Библиотеке града Београда”. Том приликом је представио два међународна пројекта Библиотеке града Београда имплементирана у оквиру Еразмус+ програма Европске уније.

Пројекат „Унапређење кључних грађанских вештина у ери постистине: Новинска писменост и критичко мишљење”, познатији под акронимом ESSENTIAL (https://newslitproject.net/), трајао је две године, од 1. октобра 2020. до 30 септембра 2022. Заједнички су га реализовала четири партнера: Библиотека града Београда (Србија), Национална библиотека Летоније (Летонија), Универзитет Хачетепе (Турска) и Установа за образовање одраслих Жалец (Словенија). Пројекат је за општи циљ имао развој друштва самосвесних грађана који критички размишљају и имају способност да исправно перципирају медијске информативне садржаје, што је предуслов да квалитетно учествују у демократским процесима. Специфични циљеви пројекта били су: Изградња ресурса партнера, придружених партнера и заинтересованих страна у области новинске писмености и критичког мишљења, како би се вршило образовање грађана; Унапређење новинске писмености у партнерским земљама и на глобалном нивоу; Израда онлајн курса који ће омогућити грађанима и тренерима да стекну или усаврше своје знање из новинске писмености и који ће служити као виртуелни ресурс центар током процеса едукације.

Пројекат „Унапређење дигиталне писмености одраслих путем иновативног учења кроз игру”, са акронимом ДИГИБЛЕНД, спроводи се од 1. марта 2022. до 31. августа 2024. Пројектни конзорцијум чини 10 организација и институција из осам земаља – Немачке, Италије, Летоније, Србије, Ирске, Словеније, Турске и Шпаније. Основни циљ пројекта је да развије дигиталне вештине код одраслих и старијих лица (са фокусом на лица старија од 55 година) иновативном комбинацијом метода учења кроз игру и хибридног учења. Циљне групе пројекта су одрасла лица, посебно она старија од 55 година, и све особе које се баве формалном и неформалном едукацијом одраслих/старијих лица. Најважнији очекивани резултати пројекта јесу: израђена едукативна игра за процену дигиталних вештина; израђен тренинг курс за стицање дигиталних вештина одраслих лица путем едукативних игара базиран на хибридном учењу; израђен водич за тренере/едукаторе за спровођење овог образовног курса. Општије посматрано, очекује се да пројекат унапреди дигиталну инклузију старијих одраслих лица и омогући боље прихватање игара као средства за учење.

Оба пројекта су изазвала значајно интересовање код присутних, који су се опробали и у игрању едукативне игре Infinity.net израђене кроз пројекат ДИГИБЛЕНД.

Детаљи о скупу налазе се на следећем линку:

https://www.kp.sik.si/2023/07/04/infoverzum-mednarodno-strokovno-posvetovanje-o-informacijski-pismenosti-in-umetni-inteligenci/