Одржан тренинг за тренере у оквиру NEED пројекта

Библиотека града Београда

Од 20. до 22. марта у Жалецу, Словенија, представници Библиотеке града Београда учествовали су у тренингу за тренере у оквиру пројекта „Новинска писменост кроз друштвену игру” (енг. ”NEED – News Literacy on Board”).

Током тренинга представници БГБ и осталих партнера обучавани су како да користе друштвене игре у едукацији, са фокусом на едукацију из новинске писмености. Учесници су се упознали са теоријским основама едукативних игара, типовима игара, њиховим основним карактеристикама и могућностима употребе у образовању. Научили су више о могућностима мерења нивоа знања кроз игру, да би потом заједнички развијали више оваквих игара. Тестирањем су утврђивали која од развијених игара ја најбоља за мерење нивоа знања особа из новинске писмености. Сумарно посматрано, полазници су стекли различите вештине и знања неопходне за спровођење радионица и тренинга базираних на учењу кроз игру.

Пројекат NEED реализује се уз подршку ЕУ, у оквиру Еразмус+ програма, акција „Партнерства за сарадњу у образовању одраслих”. Носилац пројекта је бугарска организација Никанор, а партнери су, поред БГБ, Универзитет Хачетепе из Турске и Народни универзитет Жалец, који је био домаћин догађаја. Његов основни циљ је развијање способности грађана да критички разумевају вести коришћењем иновативне методе учења кроз игру, са фокусом на аналогне и хибридне друштвене игре.