Посебна витрина за излагање старе и ретке библиотечке грађе:

Позајмно одељење