Представљена књига БИТИ БИБЛИОТЕКА(Р)

Народна библиотека Србије

У петак, 15. априла 2022, у амфитеатру Народне библиотеке Србије представљена је књига БИТИ БИБЛИОТЕКА(Р) у издању Библиотеке града Београда.
Књига је настала поводом обележавања 90 година од почетка рада Библиотеке града Београда са корисницима и на репрезентативни начин прати хронологију рада највеће јавне позајмне библиотеке у региону. Највећи простор је посвећен библиотекарима као мисионарима и чуварима свеколиког људског знања.

О књизи је говорио Владимир Пиштало, управник НБС, направивши паралелу између некадашњих библиотека и односа библиотекара према књизи и читаоцу кроз сведочења Булгакова, Иве Андрића и Чарлса Симића, са савременим библиотекама које су једно од ретких некомерцијалних места у све комерцијализованијем свету.

Михајло Пантић, дугогодишњи сарадник БГБ, истакао је да су библиотеке вредносни контрапункт у хаотичном времену и простору у којем живимо и да су библиотекари и читаоци кључари свега најбољег што је створила светска и наша култура.

Исидора Ињац је, у својству приређивача књиге, говорила о начину на који је књига настала и истакла како је циљ овакве публикације, између осталог, и приказ трансформације библиотека кроз време: од просторија у којима се чувају, читају и издају књиге, савремене јавне библиотеке су се преобразиле у културне центре и оазе целоживотног учења.

Јасмина Нинков, директорка Библиотеке града Београда, као приређивач књиге је истакла да књига има циљ да нагласи следећу идеју: моћ библиотеке није у зградама већ у људима, образованим библиотекарима који своје знање стављају у службу грађанима и помажу им да дођу до тражене информације.