Пројекат БГБ посвећен новинској писмености проглашен пројектом добре праксе

Библиотека града Београда

Међународни Еразмус+ пројекат ESSENTIAL посвећен новинској писмености грађана, који је Библиотека града Београда реализовала као координатор у сарадњи са још три европска партнера, одабран је међу 10 пројеката добре праксе.

Одабир пројеката вршили су представници Министарства просвете, науке и теолошког развоја и Фондације Темпус, на основу постигнутих пројектних резултата. Пројекат је ушао у публикацију „Примери добрих пракси у образовању одраслих у 2022. години”, коју је објавила Фондација Темпус, као пример успешно реализованог пројекта. У Уводу публикације наводи се и следеће: „С друге стране, публикација које је пред вама представља значајан ресурс националних пракси у области образовања одраслих и снажну мотивацију професионалаца из ове области на достизању европских вредности и циљева образовања и целоживотног учења”.

Публикација и пројекат представљени су у оквиру Националне ЕПАЛЕ конференције која је одржана у Београду 21. децембра 2022. године. На позив Фондације Темпус пројекат је представљен и на конференцији „Иницијативе о креативности и култури у образовању одраслих“ у организацији ЕПАЛЕ БиХ, одржане у Теслићу 14-15. децембра.

Овај одабир међу најбоље, подстичућа је потврда да БГБ има капацитете и знања да успешно реализује велике међународне пројекте.

Пројекат ESSENTIAL, који је реализован уз подршку Европске комисије, представља узоран пример како се кроз међународну интерсекторску сарадњу могу постићи одлични резултати. Главни производ пројекта – онлајн курс новинске писмености изузетно је квалитетан и обиман, и може се користити за различите едукативне нивое – од основних, почетних корака у области новинске писмености, до академских курсева из ове области.

Онлајн курс се може користити и као средство за образовање грађана и тренера, али и као едукативни ресурс из којег тренери могу преузимати материјале/садржаје од којих ће креирати своје радионице. Курс је јавно доступан на веб сајту пројекта https://newslitproject.net.

Унапређење новинске писмености и критичког мишљења грађана путем библиотека актуелна је тема у светском библиотекарству а наша установа је кроз овај пројекат постала један од пионира на овом пољу.