Расписан ликовни конкурс за излагање у галерији Атријум за 2022. годину

Галерија Атриум

Библиотека града Београда расписује ликовни конкурс за излагање у галерији Атријум за 2022. годину.
Конкурс је отворен од 1. фебруара до 30. марта 2022. године.

Услови конкурса: одговарајућа школска спрема (Факултет ликовних уметности, Факултет примењених уметности и сродни факултети).
Учесници конкурса прилажу следећи материјал у електронској форми:
-10 репродукција радова (са техником, димензијама и годином настанка)
-концепција изложбе у писаној форми
-професионална биографија са адресом, контакт телефоном и имејлом
на адресу: umetnost@bgb.rs

са назнаком „За ликовни конкурс“
Библиотека града Београда, Галерија Атријум

Кнез Михаилова 56

тел: 2024 002