Свако дете – члан библиотеке!

Одељење уметности

Од 1. септембра 2023. године Библиотека града Београда уводи бесплатну чланарину за све ученике од 1. до 4. разреда. Подсећамо да су до сада право на бесплатно учлањење имала сва деца од рођења до 1. разреда основне школе.