Учешће БГБ на 20. Конференцији Библиотекарског друштва Србије (Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево и Народна библиотека „Др Душан Радић” Врњачка Бања) од 14. до 16. децембра 2023. године

Библиотека града Београда

Организацијом међународне конференције „Библиотечки простори у физичком и виртуелном окружењу“, Библиотекарско друштво Србије (БДС) је на иновативан начин приступило значајној теми за библиотечко-информациону делатност – теми простора. Разумевање простора укључује физички простор зграда, просторија и јавних површина, у којима библиотеке учествују као установе културе и места едукације грађана, али и дигитални простор интернета, друштвених мрежа, виртуелне и проширене стварности.

Циљ конференције је био оснаживање запослених у библиотечко-информационој делатности, али и других стручних радника и сарадника у култури, који у свом раду имају непосредни контакт с темом простора, било у његовом физичком или виртуелном виду. Конференција је била отворена за дељење практичних информација и искустава, примера добре праксе и успешних пројеката, реализованих с квалитетним резултатима и адекватним одговорима на промене у окружењу, измењене потребе корисника или ограничења, настала због фактора на које установе и радници у култури немају утицај.

Библиотеку града Београда су на Конференцији представљали директорка Библиотеке Јасмина Нинков и шест стручних радника. Као предавачи су се представили Марина Неђић (коауторски рад са Предрагом Шиповим под називом „Потребе, приступ и прилагођеност библиотечких простора ученицима са инвалидитетом на територији Београда“) и Снежана Кавалић-Арсенијевић и Наташа Кнежевић (коауторски рад „Простори школских библиотека на територији Града Београда: где смо и куда идемо?“).