Учешће Библиотеке града Београда на годишњем састанку EURIG-а 15-16. мај 2024, Хелсинки

Библиотека града Београда

Извршни одбор Европске интересне група за RDA (European RDA Interest Group – EURIG), која представља организационо тело за европско представљање у RSC (RDA Steering Committee), је организовао годишњи састанак 15-16. маја 2024. године у Националној библиотеци Финске у Хелсинкију.

Организатори годишњег састанка чланова EURIG-а су: председница Џени Рајт (Jenny Wright), Извршни одбор и Национална библиотека Финске.  Састанак је трајао два дана у простору Националне библиотеке Финске (National Library of Finland) у Хелсинкију. На оба дана састанка је било присутно око 30 учесника уживо из 15 земaљa, док су остали чланови EURIG-а, пратили преко ZOOM апликације. Осим извештаја чланова управе Ахаве Кохен (Ahava Cohen) из Националне библиотеке Израела и Кристијана Аливертија (Christian Aliverti) из Националне библиотеке Швајцарске, представљени су и примери добре праксе у појединим библиотекама Европе.

Првог дана, након уводног излагања председнице Џени Рајт, које је поздравила присутне и изнела задовољство због великог броја учесника како уживо, тако и преко ZOOM-а, најављен је програм рада за тај дан. Замолила је да се предложе кандидати за потпредседника и секретара EURIG-а. Представљена су следећа излагања: Марија-Лисе Сепала (Marja-Liisa Seppälä) која је говорила о мапирању стандрда од RDA до BIBFRAME; затим излагање Матијаса Фростеруса (Matias Frosterus) који је говорио о BIBFRAME адаптацији финских библиотека  RDA стандарду; Ахава Кохен  из Националне библиотеке Израела која је говорила о увозу записа уз помоћ превођења  RDA регистра. Након тога Лијам Винтерманс (Lian Wintermans) је говорио о повезивању података уз помоћ RDA апликације у Холандији. Хана Ловаги (Hannes Lowagie) је говорила о поједностављивању креирања експлицитних WEMI односа и модификовање у KBR систем за управљање библиотеком.

У другом делу састанка, изгласан је нови потпредседник Лијам Винтерманс из Националне библиотеке Холандије и секретар, колегиница из Националне библиотеке Данске.

Након радног дела састанка уприличено је вођење кроз Славонску библиотеку  у оквиру Националне библиотеке Финске (Slavonic Library at the National Library of Finland).

            Другог радног дана, у првом делу су представљена два излагања: Флоренс Тибел Florence Tfibel) из Националне библиотеке Француске које је говорила о новинама у UNIMARC стандарду и Матијас Фростерус који је известио о „European Bibframe Workshop 2023“.

У другом делу учесници су били подељени у три групе у којима се расправљало о следећим темама: који су проблеме приликом интеграције РДА са старим моделима података; која су могућа решења;  који су додатни проблеми агрегата приликом моделирања података и која су могућа решења.

Након завршених разговора и дискусија, поново су се учесници окупили и председавајући група су изнели закључке са разговора. Општи закључак је био да је годишњи  састанак одлично прошао и  најављено је следеће окупљање у Стокхолму следеће године.

Библиотеку града Београда су представљале Јасмина Нинков, директорка и Оливера Настић, библиотекар Одељења за набавку и обраду библиотечке грађе.

Наредног дана, одржан је састанак и стручно вођење кроз Централну јавну библиотеку Хелсинкија Оди (Oodi Helsinki Central Library), која представља једну од најсавременијих библиотека на свету. Састанак и вођење кроз библиотечке системе Одија одржан је са Каријем Ламзом, менаџером библиотеке.