Fond periodike

Studentski trg 19
Ogranak je privremeno zatvoren zbog renoviranja objekta.
periodika@bgb.rs
011 2620 953

Fond periodike

Načelnik Odeljenja: Ljubica Ćorović

Stručni radnici: Zoran Zdravković, Vojislav Zubanović

Čitaonica za naučni rad: 20 mesta
Čitaonica dnevne štampe: 5 mesta

Lična karta Periodike

Odeljenje periodike Biblioteke grada Beograda nabavlja, obrađuje, čuva, proučava i daje na korišćenje fond serijskih publikacija koji sadrži oko 1.300 naslova časopisa i  novina, ukoričenih u preko  23.000 svezaka iz svih oblasti ljudskog staralaštva. Godišnje se nabavi preko 500 tomova aktuelnih naslova.

U fondu se nalaze neki od najvažnijih naslova 20. veka: Politika, Vreme, Borba, Bazar, Gradac, Krfski zabavnik, Srpski književni glasnik, Delo, Treći program Radio Beograda, NIN, kao i veliki broj službenih periodičnih publikacija: Službeni glasnik Republike Srbije, Službeni list Srbije i Crne Gore, Službeni list grada Beograda…

Petinu fonda čine naslovi iz 19. veka:
Новине сербске изъ царствующега града Виенне,
Danica ilirska, Slavjanski rodoljub,
Glasnik Srbskog učenog društva,
Javor, Dubrovnik, Neven, Stražilovo

U digitalnoj Biblioteci grada Beograda postavljene su najznačajnije serijske publikacije Fonda periodike iz 19. i 20. veka,više od 500 digitalnih jedinica štampanih u Beogradu ili na temu Beograda:  Beogradske ilustrovane novine, Zvezda, Ilustrovano Vreme, Zmaj, Ilustrovani Balkan, Nemanja, Nova Iskra, Novine Čitališta beogradskog…

U čitaonici dnevne štampe članovima su u ponudi sledeći naslovi: Politika, Večernje novosti, Kurir, Danas, Blic, Pečat, NIN, Sportski žurnal…


Dešavanja
Na ovoj lokaciji trenutno nema najavljenih dešavanja. Pogledajte dešavanja na drugim lokacijama.

Fond periodike

Studentski trg 19 011 2620 953 periodika@bgb.rs

Ogranak je privremeno zatvoren zbog renoviranja objekta.