BIBLIONET 2021

Leskovac

U organizaciji Zajednice matičnih biblioteka Srbije i Narodne biblioteke „Radoje Domanović“ u Leskovcu, održan je Biblionet 2021, petnaesti po redu stručno-naučni skup sa temom „Biblioteka od kuće : izazovi i mogućnosti organizacije bibliotečkih usluga tokom pandemije“.

Skup Biblionet 2021. godini, težeći da održi korak sa aktuelnošću dešavanja u struci, bavio se predstavljanjem i analizom rada biblioteka tokom pandemije kako u Srbiji, tako i regionu i svetu, sa ciljem ostvarivanja uvida u postignute rezultate i pozicioniranja u daljem planiranju rada u tzv. novoj realnosti. Stručni skup su otvorili predavači iz regiona – iz Gradske knjižnice Rijeka, Tehničke knjižnice Ljubljana i Nacionalne i sveučilišne knjižnice iz Zagreba, koji su svoja iskustva o organizaciji rada biblioteka u vreme pandemije, preneli putem video linka. U sklopu radnih sesija, o svojim iskustvima u radu biblioteka tokom pandemije virusa, govorili su predstavnici biblioteka iz Novog Sada, Valjeva, Kruševca, Bačke Palanke, Kragujevca, Smedereva, Niša i Vranja, ali i predavači iz Narodne biblioteke Srbije i Biblioteke grada Beograda, kao i biblioteke domaćina. Ovo je bila prilika da se čuju primeri dobre prakse i da se kroz razgovor dođe do smernica koje će pomoći bibliotekama da adekvatno upravljaju krizom, da pronađu svoje mesto u novom poretku stvari, da ostanu društveno odgovorne i svoje delovanje i kapacitete prošire i iskoriste na najbolji način. Skup snažno i direktno doprinosi razvoju naučno-istraživačkog, stručnog i praktičnog rada u bibliotečko-informacionoj delatnosti u Srbiji.

Direktor Biblioteke grada Beograda, Jasmina Ninkov, bila je član Radnog predsedništva, a četiri stručna radnika su predstavila radove: diplomirani viši bibliotekari Isidora Injac i Vladislava Ivković Marković („Virtuelni kulturni programi Biblioteke grada Beograda“), diplomirani viši bibliotekar Marina Neđić („Školske biblioteke u vreme pandemije : izazovi i mogućnosti organizacije bibliotečkih usluga u školama koje obrazuju učenike sa invaliditetom na teritoriji Beograda“) i diplomirami bibliotekar savetnik Violeta Đorđević („Kreativnost kao lek : programi kulture u doba korone“). Skupu su iz Biblioteke grada Beograda prisustvovali i stručni radnici Marjan Marinković, Stanka Jovičić, Milanka Babić Vukadinov, Snežana Kavalić-Arsenijević, Tatjana Aleksandrov i Sonja Dušić, koji su iskoristili priliku za dragocenu razmenu iskustava sa kolegama iz Srbije i regiona.