BGB na Metlib konferenciji 2023

Библиотека града Београда

Od 2. do 5. oktobra 2023. godine u Buenos Ajresu je održana međunarodna konferencija Metlib 2023, pod okriljem IFLA Metlib sekcije (Metropolitan Libraries Section). Reč je jednoj od najznačajnijih svetskih konferencija koja u fokusu ima javne biblioteke metropola, tj. gradova većih od 400.000 stanovnika. Ovogodišnji skup, na kom je učestvovalo preko 100 stručnjaka iz celog sveta, organizovali su Društvo bibliotekara Argentine i Kongresna biblioteka Argentine, koja je bila i domaćin događaja.

Tema konferencije bila je „Participatory, Inclusive and Sustainable Libraries for the Future”, sa uverenjem da biblioteke metropola mogu imati važnu ulogu u okupljanju ljudi, građenju inkluzivnih zajednica i pružanju pomoći u ostvarivanju ljudskih prava.

Predstavnici Biblioteke grada Beograda, Jasmina Ninkov i Marjan Marinković imali su aktivno učešće na konferenciji. Učestvovali su na panelu „Inclusion at libraries: experiences and new challenges” na kojem su imali zajedničko izlaganje uz prezentaciju pod naslovom „Library as a diverse cultures hub: Belgrade City Library example”. Izlaganjem je, na primeru rada Biblioteke grada Beograda, ilustrovano kako javna biblioteka može da posluži kao središte za negovanje interkulturalne komunikacije i doprinos razvoju inkluzivnog interkulturalnog društva. Istaknute su raznovrsne aktivnosti koje BGB sprovodi a koje promovišu kulture različitih zemalja i naroda širom sveta, kao i kulture nacionalnih manjina u Srbiji – aktivna saradnja sa ambasadama i inostranim kulturnim centrima, obezbeđivanje posebnih prostora, formiranje kolekcija knjiga na stranim jezicima, strateška saradnja sa stranim bibliotekama, događaji posvećeni kulturama drugih zemalja, saradnja sa organizacijama civilnog društva koje promovišu druge kulture i kulture manjina, izložbe stranih umetnika i izložbe koje prikazuju druge kulture, … Takođe, pokazano je kako biblioteke mogu da uspešno promovišu svoju kulturu u inostranstvu kroz izložbe najznačajnijih srpskih pisaca koje su izlagane širom sveta.

Ninkov je, kao član Upravnog odbora Metlib sekcije učestvovala i na sastanku koji je ovo rukovodeće telo sekcije imalo tokom konferencije, a Marinković je, kao član tzv. Metlib Learning Circle, učestvovao kao izlagač i na radionici „Libraries as learning grounds for convivencia”.

Tokom konferencije organizovane su i posete bibliotekama i kulturnim ustanovama u Buenos Ajresu, poput posete Nacionalnoj biblioteci Argentine, čiji je najpoznatiji upravnik bio Horhe Luis Borhes i Biblioteci „Miguel Kane”, u kojoj je Borhes radio i u kojoj se nalazi specijalan prostor posvećen ovom velikom piscu.

Detalji o konferenciji nalaze se na sledećem linku: https://abgra.org.ar/metlib2023/