БГБ почиње реализацију новог европског пројекта, посвећеног дигиталној писмености одраслих

Галерија Атриум

БГБ почиње реализацију новог европског пројекта, посвећеног дигиталној писмености одраслих

Пројекат DIGIBLEND – Improving Adult Digital Literacy Through Innovative Gamified Blended Learning („Унапређење дигиталне писмености одраслих путем иновативног гејмификованог мешаног учења”) реализује се у оквиру Еразмус+ програма Европске Комисије (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/). Координатор пројекта је немачка организација RegioVision GmbH Schwerin. Пројектни конзорцијум чини 10 организација и институција из осам земаља – Немачке, Италије, Летоније, Србије, Ирске, Словеније, Турске и Шпаније. Пројекат траје 30 месеци.

Основни циљ пројекта је да развије дигиталне вештине код одраслих и старијих лица (са фокусом на лица старија од 55 година) методом мешаног/хибридног учења (комбинација онлајн учења и учења у учионици) и гејмификације (учење кроз игру).
Најважнији резултати пројекта биће: 1) едукативна игра за процену дигиталних вештина; 2) тренинг курс за стицање дигиталних вештина код одраслих лица базиран на мешаном учењу и едукативним играма; 3) водич за тренере/едукаторе за спровођење овог образовног курса.

На састанку пројектног тима одржаног у Шверину (Немачка) договорена су основна начела функционисања конзорцијума, начини управљања пројектом, права и обавезе партнера и дефинисан је план рада.